Kemudahan Cuti

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA KEMUDAHAN CUTI VERSI 1.0 (2022) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Diedarkan kepada: Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan

ii KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT TUJUAN 1 LATAR BELAKANG 1 PELAKSANAAN 1 TARIKH BERKUAT KUASA 4 PEMBATALAN 4 PEMAKAIAN 4 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran Yang Dibatalkan 1-1 Cuti Kerana Perkhidmatan CERAIAN SR.5.1.1 Kadar Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 5 CERAIAN SR.5.1.2 Kemudahan Cuti Separuh Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 12 CERAIAN SR.5.1.3 Kemudahan Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 14 CERAIAN SR.5.1.4 Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara 16 Lampiran SR.5.1.4 Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara 1-1 CERAIAN SR.5.1.5 Kemudahan Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 25 Lampiran SR.5.1.5 Simulasi Kelayakan Cuti Pegawai Yang Bertukar Jenis Cuti 1-1 CERAIAN SR.5.1.6 Kemudahan Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 31

iii PERKARA MUKA SURAT CERAIAN SR.5.1.7 Kemudahan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 32 Cuti Atas Urusan Peribadi, Keluarga dan Kecemasan CERAIAN SR.5.2.1 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat 34 Lampiran SR.5.2.1 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat 1-1 CERAIAN SR.5.2.2 Kemudahan Cuti Menjaga Anak 37 Lampiran SR.5.2.2 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak 1-1 CERAIAN SR.5.2.3 Kemudahan Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Bagi Pegawai Awam Perkhidmatan Persekutuan 45 CERAIAN SR.5.2.4 Kemudahan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Disapina Untuk Hadir Ke Mahkamah Di Luar Stesen 46 CERAIAN SR.5.2.5 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi Dalam Negara 48 Cuti Atas Sebab Keagamaan dan Kebudayaan CERAIAN SR.5.3.1 Kemudahan Cuti Haji 51 CERAIAN SR.5.3.2 Kemudahan Cuti Umrah 53 CERAIAN SR.5.3.3 Kemudahan Cuti Keagamaan 55 CERAIAN SR.5.3.4 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Pesta Kaamatan Dan Hari Gawai 58 CERAIAN SR.5.3.5 Kemudahan Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi 60 CERAIAN SR.5.3.6 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Hari Deepavali Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Hindu 61

iv PERKARA MUKA SURAT CERAIAN SR.5.3.7 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Kristian 63 CERAIAN SR.5.3.8 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Tahun Baru Siam (Songkran) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berketurunan Siam 65 Cuti Atas Sebab Perubatan dan Penjagaan Orang Sakit CERAIAN SR.5.4.1 Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam 66 Lampiran SR.5.4.1(A) Panduan Pilihan Kemudahan Cuti Bersalin 1-1 Lampiran SR.5.4.1(B) Borang Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam 2-1 CERAIAN SR.5.4.2 Kemudahan Cuti Isteri Bersalin 70 CERAIAN SR.5.4.3 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ 72 CERAIAN SR.5.4.4 Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan 74 Lampiran SR.5.4.4(A) Senarai Penyakit Berjangkit 1-1 Lampiran SR.5.4.4(B) Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan 2-1 CERAIAN SR.5.4.5 Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit 79 CERAIAN SR.5.4.6 Penerimaan Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/Klinik Di Singapura 81 CERAIAN SR.5.4.7 Kemudahan Cuti Sakit Tibi, Kusta Dan Barah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 83 CERAIAN SR.5.4.8 Kemudahan Cuti Sakit Lanjutan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 85 CERAIAN SR.5.4.9 Kemudahan Cuti Sakit Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 87

v PERKARA MUKA SURAT Cuti Untuk Urusan Pertubuhan Ikhtisas, Kesatuan dan Kemasyarakatan CERAIAN SR.5.5.1 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Terlibat Dalam Pertandingan Sukan Di Peringkat Kebangsaan Dan/Atau Antarabangsa 89 Lampiran SR.5.5.1(A) Pegawai Sukan 1-1 Lampiran SR.5.5.1(B) Pegawai Teknikal 2-1 CERAIAN SR.5.5.2 Kemudahan Cuti Latihan Pasukan Sukarela Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan 93 Lampiran SR.5.5.2 Senarai Pasukan Sukarela 1-1 CERAIAN SR.5.5.3 Kemudahan Cuti Menghadiri Aktiviti Pertubuhan/Persatuan 95 Lampiran SR.5.5.3 Senarai Pertubuhan/Persatuan Yang Telah Disenarai Di Bawah Perintah Am 42(A) Bab C 1-1 CERAIAN SR.5.5.4 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 97 CERAIAN SR.5.5.5 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menyertai Musabaqah Al-Quran Di Peringkat Kebangsaan Dan Antarabangsa 99 CERAIAN SR.5.5.6 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Di Luar Negeri 101 CERAIAN SR.5.5.7 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat 103 Urusan-Urusan Lain Berkaitan Cuti CERAIAN SR.5.6.1 Kemudahan Cuti Gantian 105

vi Jejak Dokumen: Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 1. SR.5.4.5 (18 Feb. 2022) Pindaan: PELAKSANAAN 3. Kemudahan Cuti Sakit boleh diluluskan dengan syaratsyarat seperti berikut: a) bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital atau klinik swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa sokongan oleh pegawai perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah Cuti Sakit yang tidak melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun kalendar; atau b) bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit dalam di hospital atau klinik swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa sokongan oleh pegawai perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah Cuti Sakit yang tidak melebihi 180 hari dalam sesuatu tahun kalendar; dan Dipinda kepada PELAKSANAAN 3. Kemudahan Cuti Sakit boleh diluluskan dengan syaratsyarat seperti berikut: a) bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital atau klinik swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa tandatangan timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah Cuti Sakit yang tidak melebihi 180 hari dalam suatu tahun kalendar; atau b) bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit dalam di hospital atau klinik swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa tandatangan timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah Cuti Sakit yang tidak melebihi 180 hari dalam suatu tahun kalendar; dan (Rujuk Surat Edaran JPA.SARAAN(S)43/34 Jld.3(24) bertarikh 18 Februari 2022)

vii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 2. SR.5.4.4 (4 Mac 2022) Pindaan 1: TAJUK CERAIAN Tajuk dipinda daripada ”Kemudahan Cuti Kuarantin” Dipinda kepada ”Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan” Pindaan 2: TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan kemudahan Cuti Kuarantin kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Dipinda kepada 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Pindaan 3: LATAR BELAKANG 4. Selaras dengan keprihatinan kepada institusi kekeluargaan dalam konteks penjagaan kesihatan anak, Kerajaan telah bersetuju supaya kemudahan Cuti Kuarantin diberikan kepada pegawai yang anaknya menghidap penyakit berjangkit dan perlu dikuarantin. Dipinda kepada 4. Selaras dengan keprihatinan kepada institusi kekeluargaan dalam konteks penjagaan kesihatan anak, Kerajaan telah bersetuju supaya Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan diberikan kepada pegawai yang anaknya menghidap penyakit berjangkit dan perlu dikuarantin.

vii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 4: KELAYAKAN 6. Sekiranya mana-mana anak pegawai telah diberi perakuan oleh mana-mana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta yang menyatakan anak tersebut perlu dikuarantin kerana penyakit berjangkit, pegawai boleh diberi kemudahan Cuti Kuarantin untuk menjaga anak yang sakit. 7. Pegawai yang layak kemudahan Cuti Kuarantin adalah ibu dan bapa yang sah. 8. Anak adalah termasuk: (a) anak kandung; (b) anak tiri tanggungan; (c) anak angkat de facto; (d) anak angkat; dan (e) anak pelihara. 9. Pemberian kemudahan Cuti Kuarantin kepada pegawai adalah seperti berikut: (a) Tempoh yang boleh diluluskan adalah terhad kepada maksimum lima (5) hari bagi setiap kes atau selama tempoh perakuan yang dikeluarkan oleh mana-mana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta mengikut mana yang lebih Dipinda kepada 6. Sekiranya mana-mana anak pegawai telah diberi perakuan oleh mana-mana Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta yang menyatakan anak tersebut perlu dikuarantin kerana penyakit berjangkit, pegawai boleh diberi Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan untuk menjaga anak yang sakit. 7. Pegawai yang layak Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan adalah ibu dan bapa yang sah. 8. Anak adalah termasuk: (a) anak kandung; (b) anak tiri tanggungan; (c) anak angkat de facto; (d) anak angkat; dan (e) anak pelihara. 9. Pemberian Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan kepada pegawai adalah seperti berikut: (a) tempoh yang boleh diluluskan adalah terhad kepada maksimum lima (5) hari bagi setiap kes atau selama tempoh perakuan yang dikeluarkan oleh mana-mana Pegawai Perubatan Kerajaan

ix Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan rendah, tidak termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am; dan (b) Syarat anak yang dikuarantin adalah: (i) berumur di bawah 18 tahun atau jika masih belajar di bawah 21 tahun;atau (ii) tidak kira apa jua umurnya bagi yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri, dengan syarat anak itu adalah cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. atau swasta mengikut mana yang lebih rendah, termasuk Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am; (b) syarat anak yang dikuarantin adalah: (i) berumur bawah 18 tahun atau jika masih belajar bawah 21 tahun; dan (ii) tidak kira apa jua umurnya bagi yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri, dengan syarat anak itu adalah cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. (c) pegawai yang memerlukan tempoh tambahan boleh memohon Cuti Rehat/Cuti Rehat

x Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Khas atau cuti-cuti lain yang berkelayakan. Selain itu, apabila keadaan seseorang pegawai adalah mengizinkan dan berupaya melaksanakan tugasan di rumah, Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan Bekerja Dari Rumah sepertimana peruntukan Ceraian SR.4.1.2 (Dasar Bekerja Dari Rumah). Pindaan 5: PELAKSANAAN 10. Kemudahan Cuti Kuarantin hendaklah dilaksanakan seperti berikut: (a) Pegawai boleh menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin pada bila-bila masa dalam tempoh perakuan yang dikeluarkan oleh manamana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta; (b) Senarai penyakit berjangkit yang boleh dipertimbangkan adalah seperti di Lampiran SR.5.4.4(A), atau Dipinda kepada 10. Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan hendaklah dilaksanakan seperti berikut: (a) pegawai boleh menggunakan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan pada bilabila masa dalam tempoh perakuan yang dikeluarkan oleh manamana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta; (b) senarai penyakit berjangkit yang boleh dipertimbangkan adalah seperti di Lampiran

xi Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan pindaannya yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa; dan (c) Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan berserta perakuan yang dikeluarkan oleh manamana pegawai perubatan Kerajaan atau swasta dengan menggunakan Borang Permohonan Cuti Kuarantin seperti di Lampiran SR.5.4.4(B). SR.5.4.4(A), dengan penambahan lain-lain penyakit berjangkit yang diperakukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta; dan (c) permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan beserta perakuan yang dikeluarkan oleh manamana Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta dengan menggunakan Borang Permohonan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan seperti di Lampiran SR.5.4.4(B). Pindaan 6: Cuti Kuarantin Di Bawah Penjagaan Sementara 11. Mana-mana pegawai yang diberikan hak penjagaan selain anak yang dinyatakan di perenggan 8 (a) hingga (e) di atas semasa ketiadaan ibu bapa atas apa-apa jua sebab untuk suatu tempoh berterusan sekurang-kurangnya satu (1) bulan, jika anak itu perlu dikuarantin semasa dalam tempoh penjagaan pegawai itu, pegawai boleh diberikan kemudahan Cuti Kuarantin, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di atas. Dipinda kepada 11. Mana-mana pegawai yang diberikan hak penjagaan selain anak yang dinyatakan di perenggan 8 (a) hingga (e) di atas semasa ketiadaan ibu bapa atas apa-apa jua sebab untuk suatu tempoh berterusan sekurang-kurangnya satu (1) bulan, jika anak itu perlu dikuarantin semasa dalam tempoh penjagaan pegawai itu, pegawai boleh diberikan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di atas.

xii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 7: Tanggungjawab Ketua Jabatan 13. Bagi permohonan Cuti Kuarantin di bawah perenggan 11, kemudahan ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 14. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kelulusan kemudahan Cuti Kuarantin pegawai dalam rekod perkhidmatan Kerajaan. Dipinda kepada 13. Bagi permohonan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan di bawah perenggan 11, kemudahan ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 14. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kelulusan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan pegawai dalam Rekod Perkhidmatan Kerajaan. Tiada Pindaan 8: Lampiran SR.5.4.4(A) Tambahan pernyataan berikut: 7. Lain-lain penyakit berjangkit yang diperakukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta. Pindaan 9: Lampiran SR.5.4.4(B) Tajuk borang ”PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN” Dipinda kepada ”PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK YANG DIKUARANTIN ATAU MEMERLUKAN PENGASINGAN” Pindaan 10: Lampiran SR.5.4.4(B) BAHAGIAN III: PENGESAHAN PEGAWAI Dipinda kepada

xii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 10. Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat sebagaimana yang dinyatakan di Bahagian I dan II adalah benar. Sehubungan itu, saya memohon kemudahan Cuti Kuarantin selama _____ hari, pada/mulai ______sehingga _______ 10. Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat sebagaimana yang dinyatakan di Bahagian I dan II adalah benar. Sehubungan itu, saya memohon Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan selama______hari, pada/mulai_________sehingga _________ Pindaan 11: Lampiran SR.5.4.4(B) BAHAGIAN IV: PENGESAHAN DAN KEPUTUSAN KETUA JABATAN 11. Permohonan kemudahan Cuti Kuarantin bagi pegawai adalah DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN* pada/mulai_________ sehingga_________ Dipinda kepada 11. Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan bagi pegawai adalah DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN* pada/mulai_________sehingga _________ (Rujuk Surat Edaran JPA.SARAAN(S)43/35 Jld.12(8) bertarikh 4 Mac 2022)

xi Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 3. SR.5.5.3 (2 Jun 2022) Pindaan 1: Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN /PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C ....... 38. Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia (PPTD) Dipinda kepada Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN/ PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C Tambahan agensi tersebut telah dimaklumkan kepada pihak MCPF melalui surat rujukan JPA.(S).800-1/1/7(8) bertarikh 2 Jun 2022 ....... 38. Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia (PPTD) 39. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia atau Malaysia Crime Prevention Foundation (MCPF) 4. SR.5.5.3 (26 Ogos 2022) Pindaan 1: Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN /PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C ....... 39. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia atau Malaysia Crime Prevention Foundation (MCPF) Dipinda kepada Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN/ PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C Tambahan agensi tersebut telah dimaklumkan kepada pihak MATM melalui surat rujukan JPA.(S).800-1/1/7(37) bertarikh 26 Ogos 2022 ....... 39. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia atau Malaysia Crime Prevention Foundation (MCPF) 40. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT)

xv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 5. SR.5.1.5 (1 Sep. 2022) Pindaan 1: Versi lama Ceraian SR.5.1.5 dibatalkan Dipinda kepada: Versi baharu Ceraian SR.5.1.5 (Rujuk Surat Edaran JPA.SARAAN(S)63/51/8JLD.4 (17) bertarikh 5 September 2022 kepada Kementerian Pendidikan Malaysia) 6. SR.5.2.1 (5 Sep. 2022) Pindaan 1: TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan kemudahan Cuti Tanpa Rekod kepada pegawai Perkhidmatan Awam bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat. Dipinda kepada 1. Ceraian ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan berkaitan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat kepada pegawai perkhidmatan awam. Pindaan 2: Tafsiran 3. Dalam Ceraian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain: ‘ahli keluarga terdekat’ bermaksud suami, isteri, ibu kandung atau ibu angkat1, bapa kandung atau bapa angkat2, ibu mentua, bapa mentua, anak kandung, anak angkat yang sah di sisi undang-undang, anak angkat de facto dan anak pelihara. 3. Dalam Ceraian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain: ‘ahli keluarga terdekat’ bermaksud suami, isteri, ibu kandung atau ibu angkat1, bapa kandung atau bapa angkat2, ibu mentua, bapa mentua, anak kandung, anak angkat yang sah di sisi undang-undang, anak angkat de facto, anak pelihara, adik-beradik, nenek dan datuk kepada pegawai.

xv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 3: Penambahan Tafsiran seperti catatan di jadual Pindaan. Tambahan pernyataan berikut: ‘adik-beradik’ bermaksud beberapa orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan kerana seayah dan seibu, atau seayah atau seibu. ‘datuk’ bermaksud bapa kepada ibu atau bapa pegawai. ‘nenek’ bermaksud ibu kepada ibu atau bapa pegawai. Pindaan 4: Penambahan istilah di Lampiran SR.5.2.1 seperti catatan di jadual Pindaan. Tambahan pernyataan berikut: Lampiran SR.5.2.1, perenggan 8 berkaitan Hubungan Dengan Pegawai ditambah pernyataan ’Adik-beradik’, ’Datuk’ dan ’Nenek’. (Rujuk Surat Edaran JPA.(S).800-1/1/7(3) bertarikh 5 September 2022) 7. SR.5.5.7 (20 Sep. 2022) Tiada Ceraian baharu diperkenalkan seperti tajuk berikut: (i) SR.5.5.7: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat Ceraian ini berkuatkuasa mulai 20 September 2022. (Rujuk Surat Edaran JPA.(S).800-1/1/7(26) bertarikh 20 September 2022) 8. SR.5.1.7 SR.5.4.9 SR.5.6.1 (20 Sep. 2022) Tiada Ceraian baharu diperkenalkan seperti tajuk berikut: (i) SR.5.1.7: Kemudahan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas Selepas Berkursus

xv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Lebih 12 Bulan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (ii) SR.5.4.9: Kemudahan Cuti Sakit Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (iii) SR.5.6.1: Kemudahan Cuti Gantian Ketiga-tiga Ceraian ini berkuatkuasa mulai 20 September 2022. (Rujuk Surat Edaran JPA.(S).800-1/3/2(19) bertarikh 20 September 2022) 9. SR.5.5.3 (19 Dis. 2022) Pindaan 1: Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN /PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C ....... 40. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT) Dipinda kepada Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN/ PERSATUAN YANG TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C Tambahan agensi tersebut telah dimaklumkan kepada pihak MAK melalui surat rujukan JPA.(S).8001/1/7 JLD.2(10) bertarikh 21 Disember 2022 ....... 40. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera (BAKAT) 41. Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) 10. SR.5.5.3 (9 Mac 2023) Pindaan 1: Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN /PERSATUAN YANG Dipinda kepada Lampiran SR.5.5.3 SENARAI PERTUBUHAN/ PERSATUAN YANG TELAH

xv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan TELAH DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C ....... 41. Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) DISENARAI DI BAWAH PERINTAH AM 42(a) BAB C Tambahan agensi tersebut telah dimaklumkan kepada pihak EDP melalui surat rujukan JPA.(S).8001/1/7 JLD.2(26) bertarikh 13 Mac 2023 ....... 41. Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) 42. Persatuan Alumni Program Pembangunan Eksekutif (Executive Development Programme/EDP) Centra1 Officials Training Institute (COTI) Korea Selatan - Malaysia 11. SR.5.5.1 (5 April 2023) Pindaan 1: TAJUK CERAIAN “Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Sukan-Sukan Perwakilan” Dipinda kepada “Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Terlibat Dalam Pertandingan Sukan Di Peringkat Kebangsaan Dan/Atau Antarabangsa” (Rujuk Surat Edaran JPA.(S)800-1/1/7 JLD.3(5) bertarikh 5 April 2023) 12. SR.5.3.4 (22 Mei 2023) Pindaan 1: Versi lama Ceraian SR.5.3.4 dibatalkan Dipinda kepada: Versi baharu Ceraian SR.5.3.4 (Rujuk Surat Edaran JPA.(S).800-1/1/7 JLD.3(16) bertarikh 22 Mei 2023)

1  KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SERVICE Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Public Service Department, Malaysia Aras 13, Blok C1, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA MALAYSIA Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA KEMUDAHAN CUTI VERSI 1.0 (2022) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini bertujuan memaklumkan mengenai jenis, syarat, dan kadar kelayakan kemudahan cuti bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Kemudahan cuti bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah seperti mana diperuntukkan di bawah Perintah-perintah Am Bab C (Cuti) Tahun 1974. PELAKSANAAN 3. Dasar dan peraturan mengenai pelaksanaan kemudahan cuti dalam Perkhidmatan Awam diperincikan seperti berikut:

2  KOD CERAIAN TEMA SR.5.1 Cuti Kerana Perkhidmatan Ceraian SR.5.1.1 Kadar Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.1.2 Kemudahan Cuti Separuh Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.1.3 Kemudahan Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.1.4 Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara Ceraian SR.5.1.5 Kemudahan Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Ceraian SR.5.1.6 Kemudahan Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.1.7 Kemudahan Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan SR.5.2 Cuti Atas Urusan Peribadi, Keluarga dan Kecemasan Ceraian SR.5.2.1 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat Ceraian SR.5.2.2 Kemudahan Cuti Menjaga Anak Ceraian SR.5.2.3 Kemudahan Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.2.4 Kemudahan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Disapina Untuk Hadir Ke Mahkamah Di Luar Stesen Ceraian SR.5.2.5 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi Dalam Negara

3  KOD CERAIAN TEMA SR.5.3 Cuti Atas Sebab Keagamaan dan Kebudayaan Ceraian SR.5.3.1 Kemudahan Cuti Haji Ceraian SR.5.3.2 Kemudahan Cuti Umrah Ceraian SR.5.3.3 Kemudahan Cuti Keagamaan Ceraian SR.5.3.4 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Pesta Kaamatan Dan Hari Gawai Ceraian SR.5.3.5 Kemudahan Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi Ceraian SR.5.3.6 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Hari Deepavali Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Hindu Ceraian SR.5.3.7 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Kristian Ceraian SR.5.3.8 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Tahun Baru Siam (Songkran) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berketurunan Siam SR.5.4 Cuti Atas Sebab Perubatan dan Penjagaan Orang Sakit Ceraian SR.5.4.1 Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam Ceraian SR.5.4.2 Kemudahan Cuti Isteri Bersalin Ceraian SR.5.4.3 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Ceraian SR.5.4.4 Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan Ceraian SR.5.4.5 Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Ceraian SR.5.4.6 Penerimaan Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/Klinik Di Singapura Ceraian SR.5.4.7 Kemudahan Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

4  KOD CERAIAN TEMA Ceraian SR.5.4.8 Kemudahan Cuti Sakit Lanjutan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.4.9 Kemudahan Cuti Sakit Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan SR.5.5 Cuti Untuk Urusan Pertubuhan Ikhtisas, Kesatuan dan Kemasyarakatan Ceraian SR.5.5.1 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Terlibat Dalam Pertandingan Sukan Di Peringkat Kebangsaan Dan/Atau Antarabangsa Ceraian SR.5.5.2 Kemudahan Cuti Latihan Pasukan Sukarela Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Ceraian SR.5.5.3 Kemudahan Cuti Menghadiri Aktiviti Pertubuhan/ Persatuan Ceraian SR.5.5.4 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Ceraian SR.5.5.5 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menyertai Musabaqah Al-Quran Di Peringkat Kebangsaan Dan Antarabangsa Ceraian SR.5.5.6 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Di Luar Negeri Ceraian SR.5.5.7 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat 5SR SR.5.6 Urusan-Urusan Lain Berkaitan Cuti Ceraian SR.5.6.1 Kemudahan Cuti Gantian

5  TARIKH BERKUAT KUASA 4. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. PEMBATALAN 5. Dengan berkuatkuasanya PPSM ini, Pekeliling Perkhidmatan (PP), Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) dan Surat Edaran (SE) seperti di Lampiran I adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 6. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

1-1  LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran Yang Dibatalkan Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 1. Kemudahan cuti kerana perkhidmatan (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017: Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016: Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara; (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015: Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan; (iv) Perenggan 2 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Membawa Ke Hadapan Cuti Yang Tidak Dapat Diambil; (v) Perenggan 3 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Separuh Gaji; (vi) Perenggan 4 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Tanpa Gaji; (vii) Perenggan 7, Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan9 Tahun 1991: Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan; dan (viii) Versi lama Ceraian SR.5.1.5: Kemudahan Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Batal pada 1 September 2022).

1-2  Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 2. Cuti atas urusan peribadi, keluarga dan kecemasan (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan Bilangan 5 Tahun 2014: Kemudahan Cuti Menjaga Anak; (iii) Perenggan 8 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Kemudahan Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Bagi Pegawai Awam Perkhidmatan Persekutuan; (iv) Perenggan 2.2 (b) Surat Edaran JPA.(S) 223/8/33 SK.4/(11) bertarikh 26 Julai 1994: Kemudahan Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Disapina Untuk Hadir Di Mahkamah Sebagai Saksi Atau Memberi Keterangan Pakar; dan (v) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009: Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institut Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara.

1-3  Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 3. Cuti atas sebab keagamaan/kebudayaan (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017: Kemudahan Cuti Umrah; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1984: Peraturan Mengenai Kelayakan Cuti Haji Di Bawah Perintah-Perintah Am 34 Dan 35, Bab “C”; (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2018: Kemudahan Cuti Keagamaan; (iv) Surat Edaran JPA.SARAAN(S) 43/35 Jld.9 (18) bertarikh 25 April 2019: Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Tahun Baru Siam (Songkran) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berketurunan Siam; (v) Surat Edaran JPA.SARAAN(S) 43/35 Jld.9 (13) bertarikh 17 April 2019: Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Good Friday Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menganut Agama Kristian; (vi) Surat Edaran JPA.SARAAN(S) 43/35 Jld.8 (10) bertarikh 5 November 2018: Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Hari Deepavali Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang menganut Agama Hindu; (vii) Surat Edaran JPA.SARAAN(S)43/35 Jld.6(13) bertarikh 16 Mei 2017: Cuti Tanpa Rekod Sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai; (viii) Surat Edaran JPA.SARAAN 223/8/3 Klt.19 (17) bertarikh 10 April 2013: Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi; (ix) Perenggan 6 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Haji; dan (x) Surat Edaran JPA.SARAAN(S) 43/36 Jld.4(4) bertarikh 27 Ogos 2019: Penjelasan Mengenai Cuti Haji Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam.

 1-3 Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 4. Cuti atas sebab perubatan dan penjagaan orang sakit (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017: Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016: Kemudahan Cuti Kuarantin; (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2010: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ; (iv) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006: Pindaan Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit; (v) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002: Kemudahan Cuti Isteri Bersalin; (vi) Surat Edaran JPA(S)223/8/3 KLT 15 (9) bertarikh 21 Oktober 2010: Penambahbaikan Dasar Mengenai Penerimaan Sijil Sakit Swasta Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/Klinik Di Singapura; (vii) Perenggan 10 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Tibi, Kusta dan Barah; (viii) Perenggan 5 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Sakit Lanjutan; dan (ix) Perkara 3, Lampiran A, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian.

 1-4 Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 5. Cuti untuk urusan pertubuhan ikhtisas, kesatuan dan kemasyarakatan (i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 1980: Cuti Tidak Berekod Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Di Pilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Sukan-Sukan Perwakilan; (ii) Perenggan 9 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan; (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2004: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Untuk Anggota Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara; (iv) Surat Edaran JPA.SARAAN(S) 43/35 Jld 7 (12) bertarikh 9 Mac 2018: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menyertai Musabaqah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa; (v) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1964: Leave To Officers Selected To Participate In Cultural Tours And Oratorical Contests; (vi) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 1966: Chuti Bagi Pegawai2 Yang Di-Pileh Untok Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan dan Pertandingan Bulan Bahasa Kebangsaan; (vii) Perkara 6, Lampiran A, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian; dan

 1-5 Bil. Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan (viii) Perkara 8, Lampiran A, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. 6. Urusan-Urusan Lain Berkaitan Cuti (i) Perenggan 5.2 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1980: Elaun Lebih Masa Bagi Kakitangan Dalam Kumpulan Perusahaan dan Buruh Kasar.

 5 CERAIAN SR.5.1.1 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Ceraian ini menerangkan kadar kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Adalah menjadi tujuan Kerajaan di bawah Perintah Am Bab C (Cuti) bahawa cuti rehat diambil pada tiap-tiap tahun oleh pegawai-pegawai untuk tujuan kecekapan dan untuk pegawai-pegawai itu sendiri. 3. Kadar kemudahan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang ditetapkan melalui Perintah Am Bab C (Cuti) telah melalui beberapa proses pindaan yang diperuntukkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 (PP Bil. 4/2002), Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005 (PP Bil. 20/2005), Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 (PP Bil. 14/2008) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015 (PP Bil. 11/2015). PELAKSANAAN Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan 4. Kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan secara prinsipnya ditentukan berdasarkan tarikh lantikan seperti yang berikut: i. bagi pegawai yang dilantik sebelum 1 September 2005 dan menolak opsyen perubahan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan seperti yang ditawarkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 (PP Bil. 14/2008), kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan ditetapkan mengikut peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 (PP Bil. 4/2002) adalah seperti dalam Jadual 1 yang berikut:

 6 SR.5.1.1 Jadual 1: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan di bawah PP Bil. 4/2002 Kumpulan/Gred Kadar Kurang 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan1 Genap 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan Pengurusan Tertinggi 30 hari 35 hari 31 – 54 30 hari 35 hari 21 – 30 25 hari 30 hari 1 - 20 20 hari 25 hari ii. bagi pegawai yang dilantik mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 dan menolak opsyen perubahan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan seperti yang ditawarkan di bawah PP Bil. 14/2008, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan ditetapkan mengikut peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005 (PP Bil.20/2005) adalah seperti dalam Jadual 2 berikut: Jadual 2: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan di bawah PP Bil. 20/2005 Kumpulan/Gred Kadar Kurang 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan Genap 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan Pengurusan Tertinggi 30 hari 30 hari 31 – 54 30 hari 30 hari 21 – 30 25 hari 30 hari 1 - 20 20 hari 25 hari iii. bagi pegawai yang dilantik sebelum 1 Januari 2009 dan bersetuju menerima opsyen perubahan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan seperti yang ditawarkan di bawah PP Bil. 14/2008, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan ditetapkan mengikut peruntukan dalam PP Bil. 14/2008 adalah seperti dalam Jadual 3 di bawah:

 7 SR.5.1.1 Jadual 3: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan di bawah PP Bil. 14/2008 Kumpulan/Gred Kurang 10 tahun Perkhidmatan yang Melayakkan Genap 10 tahun Perkhidmatan yang Melayakkan Pengurusan Tertinggi 25 hari 25 hari 31 - 54 25 hari 25 hari 21 - 30 25 hari 25 hari 1 - 20 20 hari 25 hari iv. bagi pegawai lantikan pertama mulai 1 Januari 2009, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan ditetapkan mengikut peruntukan dalam PP Bil. 14/2008 adalah seperti dalam Jadual 3 di atas. 5. Melalui PP Bil. 14/2008 juga, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai Perkhidmatan Awam lantikan kontrak dan sementara adalah ditetapkan seperti dalam Jadual 4 berikut: Jadual 4: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam* Lantikan Kontrak dan Sementara mulai 1 Januari 2009 Kumpulan/Gred Kadar Kelayakan Cuti Rehat Pengurusan Tertinggi 25 hari 31 - 54 25 hari 21 - 30 25 hari 1 - 20 20 hari * Kecuali Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia, Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim serta Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang menjalankan tugas-tugas mengajar di sekolah, kolej komuniti atau politeknik yang menikmati kemudahan Cuti Penggal dan Cuti Rehat Khas.

8  SR.5.1.1 Tafsiran 6. Dalam Ceraian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain: ‘Cuti Rehat’ bermaksud cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember di bawah Perintah Am 1 (ii) Bab C (Cuti) Tahun 1974; ‘Ketua Jabatan’ bermaksud Ketua Setiausaha kepada Kementerian, Ketua Jabatan atau Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana-mana yang berkenaan di bawah Perintah Am 1 (iv) Bab C (Cuti) Tahun 1974 termasuk Ketua Pejabat Tempatan, yayasan atau cawangan kecil yang telah diberi kuasa oleh Ketua Jabatannya untuk meluluskan cuti bagi sebarang kumpulan pegawai di stesennya seperti yang diperuntukkan di bawah Perintah Am 5(b) Bab C (Cuti) Tahun 1974, termasuklah mana-mana pegawai yang diberi kuasa untuk meluluskan cuti; ‘Jawatan lain’ bermaksud jawatan yang mana lantikan pegawai adalah melalui kaedah pertukaran pelantikan, pertukaran tetap, atau Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)/Peningkatan Secara Lantikan (PSL), lantikan terus (lateral entry) atau lantikan ke jawatan baharu; ‘Lantikan terus atau lantikan ke jawatan baharu’ bermaksud pelantikan: a) dalam Pihak Berkuasa Melantik yang sama di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan; atau b) daripada satu Pihak Berkuasa Melantik di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Melantik yang lain di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan. ‘Peningkatan Secara Lantikan (PSL)’ bermaksud suatu urusan pelantikan pegawai daripada skim perkhidmatan yang rendah kepada skim perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Melantik, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkaitan. PSL adalah satu proses lantikan biasa dan bukannya kenaikan pangkat. Istilah PSL digunakan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013 menggantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL). Bagi maksud Ceraian ini, kadar kelayakan Cuti

9  SR.5.1.1 Rehat tahunan bagi pegawai lantikan KPSL/PSL hanya mengambil kira pertukaran lantikan tetap dalam Pihak Berkuasa Melantik yang sama atau Pihak Berkuasa Melantik yang lain di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan. ‘Lantikan tetap pertama’ bermaksud lantikan tetap pertama seseorang pegawai ke dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan. Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai yang Dilantik ke Jawatan Lain 7. Mulai 1 Januari 2016, kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang dilantik ke jawatan lain adalah seperti yang berikut: i. bagi pegawai yang bersetuju memilih kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Bil. 14/2008 dan dilantik ke jawatan lain yang kadar kelayakan cuti rehatnya adalah lebih tinggi, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama atau lantikan tetap baharu, mana-mana yang lebih tinggi; atau ii. bagi pegawai yang bersetuju memilih kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Bil. 14/2008 dan tidak dilantik ke jawatan lain, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama; atau iii. bagi pegawai yang kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil. 20/2005 dan dilantik ke jawatan lain yang kadar kelayakan cuti rehatnya berkurangan, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama; atau iv. bagi pegawai yang kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil. 20/2005 dan dilantik ke jawatan lain yang kadar kelayakan cuti rehatnya adalah lebih tinggi, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama atau lantikan tetap baharu, mana-mana yang lebih tinggi; atau v. bagi pegawai yang kekal diberi kemudahan Cuti Rehat tahunan mengikut PP Bil. 4/2002 atau PP Bil. 20/2005 dan tidak dilantik ke jawatan lain, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama; atau

10  SR.5.1.1 vi. bagi pegawai lantikan tetap pertama yang dilantik mulai 1 Januari 2009, sama ada dilantik atau tidak dilantik ke jawatan lain selepas itu, kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan adalah berdasarkan tarikh lantikan tetap pertama. 8. Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan pegawai seperti di perenggan 7(i) hingga 7(vi) adalah seperti dalam Jadual 5 yang berikut: Jadual 5: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan* Tarikh Lantikan Pertama/Baharu Kurang 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan ⃰⃰ G⃰enap 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan Gred 1-20 Gred 21-30 Gred 31-54 Pengurusan Tertinggi Gred 1-20 Gred 21-30 Gred 31-54 Pengurusan Tertinggi Sebelum 1 September 2005 20 hari 25 hari 30 hari 30 hari 25 hari 30 hari 35 hari 35 hari Mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 20 hari 25 hari 30 hari 30 hari 25 hari 30 hari 30 hari 30 hari Mulai 1 Januari 2009 20 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari *Kecuali Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia, Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim serta Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang menjalankan tugas-tugas mengajar di sekolah, kolej komuniti atau politeknik yang menikmati kemudahan Cuti Penggal dan Cuti Rehat Khas. ⃰ Genap 10 tahun perkhidmatan dikira daripada tarikh lantikan tetap pertama dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan seperti dijelaskan di perenggan 6 [mengikut syarat-syarat tempoh perkhidmatan yang melayakkan seperti yang ditafsirkan di dalam Perintah Am 1(ix) Bab C (Cuti) Tahun 1974] Cuti Rehat Pegawai Lantikan Kontrak Dan Sementara Yang Kemudiannya Dilantik Secara Tetap 9. Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai lantikan kontrak dan sementara yang kemudiannya dilantik secara tetap adalah ditentukan berdasarkan tarikh lantikan ke jawatan tetap.

11  SR.5.1.1 Tanggungjawab Ketua Jabatan 10. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan dalam Buku Rekod Perkhidmatan pegawai. PEMBATALAN 11. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015: Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 12. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

12  CERAIAN SR.5.1.2 KEMUDAHAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan kemudahan Cuti Separuh Gaji bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Kemudahan Cuti Separuh Gaji untuk pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah diperuntukkan melalui Perintah Am 13 dan 51 Bab C, Perenggan 3 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari KPPA Kepada KSU Kementerian. PELAKSANAAN 3. Kemudahan Cuti Separuh Gaji diberikan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang meliputi keluarga pegawai sendiri (isteri/suami dan anak-anak), ibu bapa, adik- beradik, ibu bapa mertua, nenek dan datuk pegawai. 4. Kadar Cuti Separuh Gaji adalah maksimum 180 hari sepanjang perkhidmatan. Pegawai yang memohon Cuti Separuh Gaji perlu mempunyai perkhidmatan yang melayakkan, iaitu satu tahun perkhidmatan melayakkan 30 hari tempoh Cuti Separuh Gaji. 5. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji untuk 14 hari pertama dalam satu tahun kalendar dan selebihnya diluluskan oleh Ketua Setiausaha berdasarkan perwakilan kuasa yang diberikan kepadanya melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985 atau pindaannya. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 6. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kelulusan Cuti Separuh Gaji dalam rekod perkhidmatan pegawai.

13  SR.5.1.2 PEMBATALAN 7. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Perenggan 3 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Separuh Gaji adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 8. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

14  CERAIAN SR.5.1.3 KEMUDAHAN CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan kemudahan Cuti Tanpa Gaji (CTG) bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Kemudahan CTG untuk pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah diperuntukkan melalui Perintah Am 14 dan 52 Bab C (Cuti) dan Perenggan 4, Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991. PELAKSANAAN 3. Kemudahan CTG diberikan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak dan tertakluk kepada kadar maksimum 360 hari sepanjang perkhidmatan. Pegawai yang memohon CTG perlu mempunyai perkhidmatan yang melayakkan, iaitu satu tahun perkhidmatan melayakkan 30 hari tempoh CTG. 4. Pegawai yang ingin menggunakan kemudahan ini perlu mempunyai sekurang- kurangnya enam (6) bulan perkhidmatan dan telah menghabiskan semua Cuti Rehat yang ia berkelayakan. 5. Kelulusan CTG perlu dikemukakan untuk pertimbangan Ketua Jabatan. Tanggungjawab Ketua Jabatan 6. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kelulusan CTG dalam rekod perkhidmatan pegawai. PEMBATALAN 7. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Perenggan 4 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Cuti Tanpa Gaji adalah dibatalkan.

15  SR.5.1.3 PEMAKAIAN 8. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

16  CERAIAN SR.5.1.4 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGARA TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Kerajaan mengenai kemudahan Cuti Tanpa Gaji (CTG) kepada pegawai yang mengikut pasangan yang bertugas atau berkursus sama ada di dalam atau luar negara. LATAR BELAKANG 2. Dasar dan peraturan berkaitan kemudahan CTG kepada pegawai yang mengikut pasangan mereka bertugas atau berkursus, sama ada di dalam atau di luar negara dijelaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016: Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara (PP 5/2016). TAFSIRAN Dalam Ceraian ini: "Agensi Awam" bermaksud kementerian atau jabatan kerajaan di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan; “Agensi Swasta" bermaksud agensi selain daripada agensi awam termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang didaftarkan di Malaysia; “Agensi Antarabangsa” bermaksud pertubuhan, organisasi atau syarikat yang ditubuhkan dan didaftarkan di luar negara. Ini termasuklah kerajaan negara asing; “Bertugas” bermaksud berkhidmat atau menyandang sesuatu jawatan bagi tempoh melebihi tiga (3) bulan; “Berkursus” bermaksud menjalani kursus atau latihan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus kepada pasangan pegawai yang tempohnya melebihi tiga (3) bulan;

17  SR.5.1.4 “Pegawai” bermaksud semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan secara tetap; “Ketua Jabatan” bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu jabatan atau mana-mana pegawai yang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagi pihaknya dan sesuatu jabatan itu termasuklah: (i) sesuatu Kementerian; (ii) sesuatu Jabatan Persekutuan di peringkat persekutuan. “Ketua Perkhidmatan” bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu perkhidmatan atau mana-mana pegawai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebagai Ketua Perkhidmatan; dan “Pasangan” bermaksud isteri bagi pegawai lelaki atau suami bagi pegawai perempuan, yang sah mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. PELAKSANAAN Pegawai Yang Layak 3. Kemudahan CTG mengikut pasangan layak dipertimbangkan kepada pegawai bertaraf tetap termasuk pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan. Tempoh 4. Tempoh CTG bagi pegawai yang pasangannya pegawai agensi awam atau bukan pegawai agensi awam adalah mengikut tempoh pasangan bertugas/berkursus dan pegawai tidak tertakluk kepada syarat kembali bertugas selama satu (1) tahun untuk permohonan CTG berikutnya. Pegawai Yang Tidak Layak 5. Pegawai lantikan sementara atau kontrak tidak layak dipertimbangkan kemudahan CTG mengikut pasangan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy