Kemudahan Cuti

 2-1 Lampiran SR.5.4.1 (B) KEMENTERIAN/JABATAN: BORANG KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM Arahan: Maklumat hendaklah dilengkapkan dengan jelas dan menggunakan huruf besar. Perakuan Bersalin/Surat dijangka bersalin hendaklah dilampirkan. 1. Nama Penuh: 2. No. Kad Pengenalan: 3. Jawatan: 4. Alamat Tempat Tinggal Semasa Cuti Bersalin: 5. Tempoh Diperlukan: hari 6. Tarikh: hingga 7. Tarikh Dijangka Bersalin (EDD): (i) Kelayakan Cuti Bersalin yang telah digunakan : hari (ii) Baki kelayakan Cuti Bersalin (jika ada) : hari 8. Turutan kemudahan Cuti Bersalin yang dipohon (Tandakan √ pada yang berkenaan) (a) Cuti Bersalin bergaji penuh Tarikh Bersalin: Mulai: hingga Jumlah hari yang dipohon: hari (termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am) BAHAGIAN I: BUTIRAN DIRI PEGAWAI BAHAGIAN II: BUTIRAN PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy