Kemudahan Cuti

12  CERAIAN SR.5.1.2 KEMUDAHAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menetapkan peraturan berkaitan kemudahan Cuti Separuh Gaji bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Kemudahan Cuti Separuh Gaji untuk pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah diperuntukkan melalui Perintah Am 13 dan 51 Bab C, Perenggan 3 Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991: Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari KPPA Kepada KSU Kementerian. PELAKSANAAN 3. Kemudahan Cuti Separuh Gaji diberikan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang meliputi keluarga pegawai sendiri (isteri/suami dan anak-anak), ibu bapa, adik- beradik, ibu bapa mertua, nenek dan datuk pegawai. 4. Kadar Cuti Separuh Gaji adalah maksimum 180 hari sepanjang perkhidmatan. Pegawai yang memohon Cuti Separuh Gaji perlu mempunyai perkhidmatan yang melayakkan, iaitu satu tahun perkhidmatan melayakkan 30 hari tempoh Cuti Separuh Gaji. 5. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji untuk 14 hari pertama dalam satu tahun kalendar dan selebihnya diluluskan oleh Ketua Setiausaha berdasarkan perwakilan kuasa yang diberikan kepadanya melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985 atau pindaannya. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 6. Ketua Jabatan hendaklah merekodkan kelulusan Cuti Separuh Gaji dalam rekod perkhidmatan pegawai.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy