Kemudahan Cuti

KERAJAAN MALAYSIA 1
KANDUNGAN 2
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM 20
LATAR BELAKANG 20
PELAKSANAAN 20
TARIKH BERKUAT KUASA 24
PEMBATALAN 24
PEMAKAIAN 24
LAMPIRAN I 25
CERAIAN SR.5.1.1 31
LATAR BELAKANG 31
PELAKSANAAN 31
SR.5.1.1 34
Tafsiran 34
Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai yang Dilantik ke Jawatan Lain 35
Jadual 5: Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan bagi 36
Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan* 36
Cuti Rehat Pegawai Lantikan Kontrak Dan Sementara Yang Kemudiannya Dilantik Secara Tetap 36
Tanggungjawab Ketua Jabatan 37
PEMBATALAN 37
PEMAKAIAN 37
CERAIAN SR.5.1.2 38
LATAR BELAKANG 38
PELAKSANAAN 38
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 38
PEMBATALAN 39
PEMAKAIAN 39
CERAIAN SR.5.1.3 40
LATAR BELAKANG 40
PELAKSANAAN 40
Tanggungjawab Ketua Jabatan 40
PEMBATALAN 40
SR.5.1.3 41
PEMAKAIAN 41
CERAIAN SR.5.1.4 42
LATAR BELAKANG 42
TAFSIRAN 42
PELAKSANAAN 43
Pegawai Yang Tidak Layak 43
Prasyarat Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan 44
Prosedur Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan 44
Pihak Berkuasa Melulus 45
Pengisian Jawatan 45
Penamatan Cuti Tanpa Gaji 45
Pegawai Dalam Tempoh Percubaan 45
Pergerakan Gaji Tahunan 46
Kekananan dan Kenaikan Pangkat 46
Status Pegawai Semasa Bercuti 46
Kemudahan Perubatan 47
Kemudahan Perlindungan Insurans 47
Kemudahan Cuti 47
Ikatan Perjanjian 48
Faedah Persaraan 48
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 48
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI 49
KEKECUALIAN 49
PEMBATALAN 50
28. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016: Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara adalah dibatalkan. 50
LAMPIRAN SR.5.1.4 51
CERAIAN SR.5.1.5 54
LATAR BELAKANG 54
2. Pelaksanaan Cuti Rehat Khas kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan telah diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017: Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 54
PELAKSANAAN 54
SR.5.1.5 55
Kelayakan Cuti Rehat Khas 55
Peraturan Dan Syarat Cuti Rehat Khas 55
SR.5.1.5 56
SR.5.1.5 57
Kuasa Melulus 57
Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) 57
Tindakan Ketua Jabatan 58
PEMBATALAN 58
PEMAKAIAN 59
LAMPIRAN SR.5.1.5 60
CERAIAN SR.5.1.6 65
LATAR BELAKANG 65
PELAKSANAAN 65
PEMBATALAN 65
PEMAKAIAN 65
CERAIAN SR.5.1.7 66
CERAIAN SR.5.2.1 68
LATAR BELAKANG 68
PELAKSANAAN 68
LAMPIRAN SR.5.2.1 71
CERAIAN SR.5.2.2 73
LATAR BELAKANG 73
Tafsiran 73
Kelayakan 74
Syarat-syarat Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Bersambung Daripada Cuti Bersalin 75
Syarat-syarat Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Tidak Terikat Dengan Cuti Bersalin 76
Syarat Umum 76
Tatacara Permohonan 78
Tanggungjawab Ketua Jabatan 79
Pemendekan Tempoh Cuti Menjaga Anak 80
PEMBATALAN 80
PEMAKAIAN 80
LAMPIRAN SR.5.2.2 81
CERAIAN SR.5.2.3 84
LATAR BELAKANG 84
PELAKSANAAN 84
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 84
PEMBATALAN 84
PEMAKAIAN 84
CERAIAN SR.5.2.4 85
LATAR BELAKANG 85
PELAKSANAAN 85
PEMBATALAN 85
SR.5.2.4 86
PEMAKAIAN 86
CERAIAN SR.5.2.5 87
LATAR BELAKANG 87
PELAKSANAAN 87
PEMBATALAN 89
PEMAKAIAN 89
CERAIAN SR.5.3.1 90
LATAR BELAKANG 90
PELAKSANAAN 90
SR.5.3.1 91
PEMBATALAN 91
PEMAKAIAN 91
CERAIAN SR.5.3.2 92
LATAR BELAKANG 92
PELAKSANAAN 92
PEMBATALAN 93
PEMAKAIAN 93
CERAIAN SR.5.3.3 94
LATAR BELAKANG 94
PELAKSANAAN 94
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 95
PEMBATALAN 95
PEMAKAIAN 96
CERAIAN SR.5.3.4 97
LATAR BELAKANG 97
PELAKSANAAN 97
PEMBATALAN 98
PEMAKAIAN 98
CERAIAN SR.5.3.5 99
LATAR BELAKANG 99
PELAKSANAAN 99
PEMBATALAN 99
PEMAKAIAN 99
CERAIAN SR.5.3.6 100
LATAR BELAKANG 100
PELAKSANAAN 100
PEMBATALAN 100
PEMAKAIAN 101
CERAIAN SR.5.3.7 102
LATAR BELAKANG 102
PELAKSANAAN 102
PEMBATALAN 102
PEMAKAIAN 103
CERAIAN SR.5.3.8 104
LATAR BELAKANG 104
PELAKSANAAN 104
PEMBATALAN 104
PEMAKAIAN 104
CERAIAN SR.5.4.1 105
LATAR BELAKANG 105
PELAKSANAAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN 105
Kelayakan 106
PEMBATALAN 109
PEMAKAIAN 109
Lampiran SR.5.4.1(A) 110
Lampiran SR.5.4.1 (B) 114
CERAIAN SR.5.4.2 117
LATAR BELAKANG 117
PELAKSANAAN 117
PEMBATALAN 118
PEMAKAIAN 118
CERAIAN SR.5.4.3 119
LATAR BELAKANG 119
PELAKSANAAN 119
PEMBATALAN 120
PEMAKAIAN 120
CERAIAN SR.5.4.4 121
LATAR BELAKANG 121
PELAKSANAAN 121
SR.5.4.4 122
KELAYAKAN 122
SR.5.4.4 123
PELAKSANAAN 123
SR.5.4.4 124
Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan Di Bawah Penjagaan Sementara 124
Tanggungjawab Ketua Jabatan 124
PENGECUALIAN 124
PEMBATALAN 124
SR.5.4.4 125
PEMAKAIAN 125
Lampiran SR.5.4.4(A) 126
Lampiran SR.5.4.4(B) 127
CERAIAN SR.5.4.5 129
LATAR BELAKANG 129
PELAKSANAAN 129
SR.5.4.5 130
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 130
PEMBATALAN 130
PEMAKAIAN 130
CERAIAN SR.5.4.6 131
LATAR BELAKANG 131
PELAKSANAAN 131
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 132
PEMBATALAN 132
PEMAKAIAN 132
CERAIAN SR.5.4.7 133
LATAR BELAKANG 133
PELAKSANAAN 133
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 134
PEMBATALAN 134
PEMAKAIAN 134
CERAIAN SR.5.4.8 135
LATAR BELAKANG 135
PELAKSANAAN 135
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 136
PEMBATALAN 136
PEMAKAIAN 136
CERAIAN SR.5.4.9 137
CERAIAN SR.5.5.1 139
LATAR BELAKANG 139
PELAKSANAAN 139
PEMBATALAN 142
PEMAKAIAN 142
Lampiran SR.5.5.1(A) 143
Lampiran SR.5.5.1(B) 144
CERAIAN SR.5.5.2 145
LATAR BELAKANG 145
PELAKSANAAN 145
SR.5.5.2 146
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 146
PEMBATALAN 146
6. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Perkara 6, Lampiran A, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1985: Perwakilan Kuasa Dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian adalah dibatalkan. 146
PEMAKAIAN 146
Lampiran SR.5.5.2 147
CERAIAN SR.5.5.3 148
LATAR BELAKANG 148
PELAKSANAAN 148
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 149
PEMBATALAN 149
PEMAKAIAN 149
Lampiran SR.5.5.3 150
LATAR BELAKANG 152
PELAKSANAAN 152
PEMBATALAN 152
SR.5.5.4 153
PEMAKAIAN 153
CERAIAN SR.5.5.5 154
LATAR BELAKANG 154
PELAKSANAAN 154
SR.5.5.5 155
PEMBATALAN 155
PEMAKAIAN 155
CERAIAN SR.5.5.6 156
LATAR BELAKANG 156
PELAKSANAAN 156
PEMBATALAN 157
PEMAKAIAN 157
CERAIAN SR.5.5.7 158
CERAIAN SR.5.6.1 160

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy