Pencen

KANDUNGAN 2
DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SERVICE 23
MUKA SURAT 2
PERKARA 2
1 2
TUJUAN 2
1 2
LATAR BELAKANG 2
2 2
PELAKSANAAN 2
4 2
TARIKH KUAT KUASA 2
4 2
PEMBATALAN 2
4 2
PEMAKAIAN 2
1-1 2
LAMPIRAN I 2
5 2
CERAIAN PP.1.1.1 2
9 2
CERAIAN PP.1.1.2 2
1-1 2
Lampiran PP.1.1.2(A) 2
2-1 2
Lampiran PP.1.1.2(B) 2
13 2
CERAIAN PP.1.2.1 2
1-1 3
Lampiran PP.1.2.1 3
15 3
CERAIAN PP.1.2.2 3
1-1 3
Lampiran PP.1.2.2(A) 3
18 3
CERAIAN PP.1.2.3 3
21 3
CERAIAN PP.1.2.4 3
1-1 3
Lampiran PP.1.2.4(A) 3
2-1 3
Lampiran PP.1.2.4(B) 3
3-1 3
Lampiran PP.1.2.4(C) 3
3-3 3
Lembaran PP.1.2.4(C-1) 3
4-1 3
Lampiran PP.1.2.4(D) 3
5-1 4
Lampiran PP.1.2.4(E) 4
6-1 4
Lampiran PP.1.2.4(F) 4
25 4
CERAIAN PP.1.2.5 4
1-1 4
Lampiran PP.1.2.5(A) 4
2-1 4
Lampiran PP.1.2.5(B) 4
3-1 4
Lampiran PP.1.2.5(C) 4
4-1 4
Lampiran PP.1.2.5(D) 4
28 4
CERAIAN PP.1.2.6 4
36 4
CERAIAN PP.1.2.7 4
1-1 5
Lampiran PP.1.2.7(A) 5
1-2 5
2-1 5
Lampiran PP.1.2.7(B) 5
4-1 5
Lampiran PP.1.2.7(C) 5
41 5
CERAIAN PP.1.2.8 5
45 5
CERAIAN PP.1.2.9 5
48 5
CERAIAN PP.1.2.10 5
1-1 5
Lampiran PP.1.2.10(A) 5
2-1 5
Lampiran PP.1.2.10(B) 5
54 5
CERAIAN PP.1.3.1 5
1-1 5
Lampiran PP.1.3.1(A) 5
2-1 6
Lampiran PP.1.3.1(B) 6
3-1 6
Lampiran PP.1.3.1(C) 6
4-1 6
Lampiran PP.1.3.1(D) 6
59 6
CERAIAN PP.1.3.2 6
1-1 6
Lampiran PP.1.3.2(A) 6
2-1 6
61 6
CERAIAN PP.1.3.3 6
1-1 6
Lampiran PP.1.3.3(A) 6
64 6
1-1 6
Lampiran PP.1.3.4(A-1) 6
1-2 6
Lampiran PP.1.3.4(A-2) 6
1-3 7
Lampiran PP.1.3.4(A-3) 7
2-1 7
3-1 7
TUJUAN 23
LATAR BELAKANG 23
PELAKSANAAN 24
TARIKH KUAT KUASA 26
PEMBATALAN 26
PEMAKAIAN 26
CERAIAN PP.1.1.1 31
Opsyen Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 33
Tandatangan pihak yang mengesahkan, jawatannya dan tarikh pengesahan 33
CERAIAN PP.1.1.2 35
CERAIAN PP.1.2.1 41
LAMPIRAN PP.1.2.1 43
CERAIAN PP.1.2.2 103
LAMPIRAN PP.1.2.2(A) 106
CERAIAN PP.1.2.3 113
CERAIAN PP.1.2.4 116
Lampiran PP.1.2.4(A) 120
Lampiran PP.1.2.4(B) 122
Lampiran PP.1.2.4(C) 124
Lembaran PP.1.2.4(C-1) 126
Lampiran PP.1.2.4(D) 127
Lampiran PP.1.2.4(E) 128
Lampiran PP.1.2.4(F) 129
CERAIAN PP.1.2.5 132
Lampiran PP.1.2.5(A) 135
Lampiran PP.1.2.5(B) 136
Lampiran PP.1.2.5(C) 137
Lampiran PP.1.2.5(D) 138
CERAIAN PP.1.2.6 139
CERAIAN PP.1.2.7 147
LAMPIRAN PP.1.2.7(A) 152
LAMPIRAN PP.1.2.7(B) 154
LAMPIRAN PP.1.2.7(C) 155
CERAIAN PP.1.2.8 156
CERAIAN PP.1.2.9 160
CERAIAN PP.1.2.10 163
LAMPIRAN PP.1.2.10(A) 167
[NAMA BERSERTA GELARAN] 167
LAMPIRAN PP.1.2.10(B) 168
[NAMA BERSERTA GELARAN] 168
CERAIAN PP.1.3.1 169
LATAR BELAKANG 169
PELAKSANAAN 169
Syarat dan Kaedah Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR 169
Pembayaran dan Pengiraan GCR 171
1/30 x gaji yang akhir diterima x jumlah bilangan cuti rehat yang terkumpul, 171
tertakluk kepada maksimum peraturan yang berkuatkuasa.. 171
Urusan Pengumpulan dan Permohonan GCR 172
PEMBATALAN 172
PEMAKAIAN 173
LAMPIRAN PP.1.3.1(A) 174
LAMPIRAN PP.1.3.1(B) 182
LAMPIRAN PP.1.3.1(C) 183
LAMPIRAN PP.1.3.1(D) 185
CERAIAN PP.1.3.2 188
LAMPIRAN PP.1.3.2(A) 190
LAMPIRAN PP.1.3.2(B) 191
CERAIAN PP.1.3.3 193
LATAR BELAKANG 193
PP.1.3.3 194
Tanggungjawab Ketua Jabatan 194
PENGEKALAN 194
LAMPIRAN PP.1.3.3(A) 196
CERAIAN PP.1.3.4 197
Lampiran PP.1.3.4 (A-1) 202
Lampiran PP.1.3.4 (A-2) 203
Lampiran PP.1.3.4 (A-3) 204
Lampiran PP.1.3.4 (B) 205
Lampiran PP.1.3.4(C) 208

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy