Pencen

 4 Kod Ceraian Tema PP.1.3 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Ceraian PP.1.3.1 Pemberian Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Ceraian PP.1.3.2 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Ceraian PP.1.3.3 Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Ceraian PP.1.3.4 Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 7. Kelayakan dan syarat-syarat untuk persaraan dan faedah-faedah persaraan perkhidmatan awam adalah seperti yang ditetapkan dalam setiap Ceraian berkenaan. TARIKH KUAT KUASA 8. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. PEMBATALAN 9. Dengan berkuatkuasanya PPSM ini, Pekeliling Perkhidmatan (PP), Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) dan Surat Edaran (SE) seperti senarai di Lampiran I adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 10. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy