Pencen

 2-1 LAMPIRAN PP.1.3.1(B) KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ……………………………… (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ……………………………………… : (a) Daripada cuti rehat tahunannya sebanyak ………. hari sebelum akhir tahun 20........ Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak .............. hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan, sebanyak............... hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR, manakala sebanyak .............. hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan; ATAU (b) untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak ................ hari sebelum akhir tahun 20…... . Oleh sebab tahun 20….. ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini, maka sebanyak ………. hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. Beliau akan bersara / telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada* …../…../20...... ..……………………………………….. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Penuh :………………………… Jawatan :………………………… Tarikh : ………………………… Nota 1: Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2, Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia, baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan, luput pada akhir tahun ketiga. Nota 2: Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. * Mana yang berkenaan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy