Pencen

 4-4 C PENGAKUAN PESARA D PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengaku telah menyemak maklumat cuti rehat sepertimana yang tercatat di atas, dan didapati betul. t.t. ……………………………………… (Tandatangan) Nama : SHAMSUDDIN BIN YUNUS Jawatan : PEMBANTU TADBIR (P/O) Tarikh : 01.08.2023 Saya mengesahkan bahaw a segala maklumat yangdiberikan adalah betul. t.t. ……………………………………… (Tandatangan) Nama : AHMAD BIN HASHIM Jawatan : PENGARAH SUMBER MANUSIA Tarikh : Cop rasmi jabatan:  NOTA PENJELASAN a. Pengumpulan cuti rehat bagi GCR adalah daripada kadar cuti rehat tahun yang layak bagi seseorang pegawai. b. Kelayakan cuti rehat tahunan berkurangan bila pegaw ai diberi cuti kursus atau cuti belajar yang melebihi 3 bulan, cuti haji, cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, cuti sakit tibi, kusta atau barah di baw ah Perintah Am 1(ix), Bab C, 1974. c. Mengikut kaedah cuti luput, maksimum cuti rehat yang boleh dikumpul bagi sesuatu tahun bagi GCR ialah 15 hari atau setengah daripada kadar cuti rehat tahun sebelumnya, mengikut mana yang kurang. d. Peningkatan kadar cuti rehat kepada 35 hari kerana genap 10 tahun perkhidmatan ialah pada tahun 2000. e. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegawai sehingga 31 Disember 2002 diambil kira setakat maksimum 90 hari sahaja mengikut Perenggan 8 Pekeliling Perkhidmatan ini. f. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegaw ai mulai 1 Januari 2003 sehingga 31 Disember 2008 diambil kira setakat maksimum 120 hari sahaja mengikut Perenggan 8 Pekeliling Perkhidmatan ini. g. Mengikut kaedah cuti pilihan, baki cuti rehat dari tahun lepas yang tidak diambil pada tahun semasa luput pada akhir tahunsemasa. h. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegaw ai mulai 1 Januari 2009 sehingga 31 Disember 2021 diambil kira setakat maksimum 150 hari sahaja mengikut Perenggan 8 Pekeliling Perkhidmatan ini. i. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegaw ai mulai 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2022 diambil kira setakat maksimum 160 hari sahaja mengikut Perenggan 8 Pekeliling Perkhidmatan ini. j. Kadar cuti rehat tahunan pada tahun akhir perkhidmatan diprorata sehingga ke tarikh sehari sebelum tarikh persaraan, atau sehingga ke tarikh kematian. k. Pegaw ai boleh mengumpul GCR sehingga maksimum iaitu sama banyak dengan kadar cuti rehat tahunan (35/30/25/20 hari) tertakluk kepada jumlah baki cuti rehat pada tahun tersebut. l. Jumlah cuti rehat yang telah dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegawai mulai 1 Januari 2023 diambil kira setakat maksimum 180 hari sahaja mengikut Perenggan 8 Pekeliling Perkhidmatan ini. Lebihan GCR boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun akhir perkhidmatan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy