Pencen

 67 LAMPIRAN PP.1.3.3(A) KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN MENGAMBIL BAKI GCR (SETELAH MENGGENAPKAN 180 HARI) SEBAGAI CUTI REHAT SEBELUM BERSARA Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat untuk menghabiskan cuti rehat tetapi atas sebab perkhidmatan, saya tidak dapat berbuat demikian dan : - (a) Tahun 20___ adalah tahun akhir perkhidmatan dan saya telah mengumpul GCR sebanyak _____ hari, (maksimum pengumpulan GCR 180 hari) dan baki GCR melebihi 180 hari adalah sebanyak ___ hari. Jumlah sebanyak ___ hari adalah dipohon untuk digunakan sebagai Cuti Rehat sebelum bersara pada ____ / ____ / 20____ Disahkan bahawa perkiraan GCR seperti di Lampiran PP.1.3.1(C) adalah betul dan tepat. Dengan itu saya ingin memohon jumlah cuti rehat seperti di atas digunakan sebelum tarikh persaraan saya. Tarikh: _________________ Tandatangan Pegawai Memohon Nama : _________________ No. Kad Pengenalan : _________________ Jawatan : _________________ (Pengesahan Bahagian Sumber Manusia) Disahkan bahawa jumlah keseluruhan GCR pegawai ini adalah sebanyak ____ hari. Tarikh: _________________ Tandatangan Pegawai Sumber Manusia Nama : _______________ No. Kad Pengenalan : _______________ Jawatan : _______________ (Kelulusan Ketua Jabatan) Disahkan permohonan pegawai ini * DILULUSKAN sebanyak _____ hari digunakan sebagai Cuti Rehat TIDAK DILULUSKAN atas kepentingan perkhidmatan Tarikh: _________________ Tandatangan Ketua Jabatan Nama : _______________ No. Kad Pengenalan : _______________ Jawatan : _______________ Nota 1: Pembayaran Ganjaran Gantian Cuti Rehat (GCR) hanyalah tertakluk kepada maksimum pengumpulan 180 hari sahaja (Ceraian PP.1.3.1) Nota 2 Lampiran PP.1.3.3(A) ini perlu diisi oleh pegawai pada tahun akhir persaraan dan dikepilkan sekali dengan Borang Lampiran PP.1.3.1(C) *Tandakan yang berkenaan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy