Pencen

i KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT TUJUAN 1 LATAR BELAKANG 1 PELAKSANAAN 2 TARIKH KUAT KUASA 4 PEMBATALAN 4 PEMAKAIAN 4 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran Yang Dibatalkan 1-1 Kelayakan Faedah Persaraan CERAIAN PP.1.1.1 Umur Persaraan Wajib 5 CERAIAN PP.1.1.2 Tawaran Opsyen Skim Pencen Atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Kepada Perkhidmatan Awam 9 Lampiran PP.1.1.2(A) Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 1-1 Lampiran PP.1.1.2(B) Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selaras Dengan Peruntukan Seksyen 6A(1) Pindaan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] 2-1 Persaraan dan Pencen CERAIAN PP.1.2.1 Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy