Pencen

 1-4 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan xvii. Surat Edaran JPA/PEN/228/11/7 bertarikh 15 Jun 2011: Pengesahan Maklumat Pesara Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Tujuan Pemberian Kemudahan Perubatan; xviii. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 4 bertarikh 14 Mei 2020: Pengemaskinian Maklumat Pesara Kerajaan/Tanggungan Yang Bersara Paksa Di Bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); dan xix. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2021: Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan. 3. Dasar Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR); ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2004: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); iii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008: Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari; dan iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy