Nilai Taraf

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA NILAI TARAF KELAYAKAN BAGI PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM VERSI 1.0 (2022) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Diedarkan kepada: Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Persekutuan dan Negeri Semua Pihak Berkuasa Tempatan

i KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT TUJUAN 1 LATAR BELAKANG 1 PELAKSANAAN 2 TARIKH BERKUATKUASA 2 PEMBATALAN 2 PEMAKAIAN 3 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan Yang Dibatalkan 1-1 Nilai Taraf Kelayakan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam CERAIAN SP.2.1.1 Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam 4 CERAIAN SP.2.1.2 Nilai Taraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dan Sains Am Dari Universiti-Universiti Di Amerika Syarikat 5 Lampiran SP.2.1.2(A) Senarai Universiti/Kolej Di Amerika Syarikat Yang Diluluskan Bagi Maksud Ijazah Sarjana Muda Kepujian 1-1 Lampiran SP.2.1.2(B) Senarai Tambahan (Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 1995) 2-1 Lampiran SP.2.1.2(C) Senarai Nama-Nama Universiti/Kolej Yang Digugurkan Dari Senarai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1987 3-1 Lampiran SP.2.1.2(D) Perubahan Tarikh Pergerakan Gaji Anggota Yang Berpindah Daripada Dua Matagaji Kepada Satu Matagaji Mulai 1 Januari 1995 4-1

ii PERKARA MUKA SURAT Lampiran SP.2.1.2(E) Perubahan Tarikh Pergerakan Gaji Anggota Yang Berpindah Daripada Tiga Matagaji Kepada Satu Matagaji Mulai 1 Januari 1995 5-1 Lampiran SP.2.1.2(F) Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Anggota Yang Dilantik Dalam Tempoh 1 Januari 1995 Hingga 31 Disember 1995 6-1 CERAIAN SP.2.1.3 Penetapan Nilai Taraf Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 11 Lampiran SP.2.1.3(A) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 1-1 Lampiran SP.2.1.3(B) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Penerangan Gred S41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari UniversitiUniversiti Di Mesir Dan Arab Saudi 2-1 Lampiran SP.2.1.3(C) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Penguasa Kastam Gred W41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari UniversitiUniversiti Di Mesir Dan Arab Saudi 3-1 Lampiran SP.2.1.3(D) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Keselamatan Gred KP41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/ Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 4-1 Lampiran SP.2.1.3(E) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 5-1

iii PERKARA MUKA SURAT Lampiran SP.2.1.3(F) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 6-1 Lampiran SP.2.1.3(G) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 7-1 Lampiran SP.2.1.3(H) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Penerbitan Gred N41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari UniversitiUniversiti Di Mesir Dan Arab Saudi 8-1 Lampiran SP.2.1.3(I) Kaedah Pelarasan Gaji Ke Matagaji Permulaan Baru Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41 Berikutan Nilai Taraf Baru Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera/Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi 9-1 CERAIAN SP.2.1.4 Nilai Taraf Bagi Kelayakan Sijil Kejuruteraan Dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh Dan Politeknik Kuantan 20 Lampiran SP.2.1.4 Pindaan Tarikh Kenaikan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Yang Mempunyai Sijil Kejuruteraan Daripada Politeknik Ungku Omar, Ipoh Dan Politeknik Kuantan Yang Gajinya Dipindahkan Daripada Tiga Matagaji Iaitu $520, $545 Dan $570 Dalam Tanggagaji-Tanggagaji C10, C11 Atau C16 Kepada Satu Matagaji Iaitu $570 Dalam Tanggagaji C10, C11 Atau C16 Pada 1hb Februari 1983 1-1

iv Jejak Dokumen: Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan

 1 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Persekutuan dan Negeri Semua Pihak Berkuasa Tempatan _____________________________________________________________________ PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA _____________________________________________________________________ NILAI TARAF KELAYAKAN BAGI PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM VERSI 1.0 (2022) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai senarai kelayakan yang diiktiraf dan penetapan nilai taraf bagi maksud pelantikan ke perkhidmatan awam. LATAR BELAKANG 2. Bagi memastikan Kerajaan mendapat modal insan terbaik dan berkualiti, bagi tujuan pengisian kekosongan jawatan dalam pelbagai skim perkhidmatan dalam perkhidmatan awam, Kerajaan telah menyenaraikan institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara serta kelayakan yang diiktiraf. Di samping itu turut ditetapkan gaji masuk yang bersesuaian dengan kelayakan diperoleh oleh seseorang pegawai. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SERVICE Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Public Service Department, Malaysia Aras 13, Blok C1, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA MALAYSIA

 2 PELAKSANAAN 3. Dasar, prosedur dan garis panduan mengenai Nilai Taraf Kelayakan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam adalah seperti berikut: Kod Ceraian Tema SP.2.1 Nilai Taraf Kelayakan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Ceraian SP.2.1.1 Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam - PP 8/2002, PP 1/2008, SPP 7/2010 & SPP 13/2009 Ceraian SP.2.1.2 Nilai Taraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dan Sains Am Dari Universiti-Universiti Di Amerika Syarikat - PP Bil. 4/1995 Ceraian SP.2.1.3 Penetapan Nilai Taraf Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi - PP Bil. 10/2006 Ceraian SP.2.1.4 Nilai Taraf Bagi Kelayakan Sijil Kejuruteraan Dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh Dan Politeknik Kuantan - PP Bil. 7 Tahun 1983 TARIKH BERKUATKUASA 4. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. PEMBATALAN 5. Dengan berkuatkuasanya PPSM ini, Pekeliling Perkhidmatan seperti senarai di Lampiran I adalah dibatalkan.

 3 PEMAKAIAN 6. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 LAMPIRAN I Pekeliling Perkhidmatan Yang Dibatalkan Bil. Tema PP Yang Dibatalkan 1. Nilai Taraf Kelayakan Bagi Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2002: Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008: Senarai Tambahan Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Perkhidmatan Awam; (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1995: Senarai Baru Universiti/Kolej Di Amerika Syarikat Yang Nilaitaraf Kelayakannya Diiktiraf Setaraf Dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian; (iv) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2006: Penetapan Semula Nilai Taraf Baru Bagi KelayakanKelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi; (v) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1983: Nilaitaraf Bagi Kelayakan Sijil Kejuruteraan Dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh Dan Politeknik Kuantan; dan (vi) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1987: Nilaitaraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari Universiti-universiti di Amerika Syarikat.

 4 CERAIAN SP.2.1.1 SENARAI KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN YANG PERLU DIGUNAKAN DALAM URUSAN PERLANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan untuk memaklumkan semua Pihak Berkuasa Melantik senarai kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan yang perlu digunapakai dalam urusan perlantikan ke jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. LATAR BELAKANG 2. Skim-skim perkhidmatan telah menetapkan bahawa seseorang calon mesti mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan sebelum layak dilantik ke dalam perkhidmatan awam. Sebelum tahun 2014, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah menyediakan senarai kelayakan-kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk dijadikan panduan Pihak Berkuasa Melantik dalam urusan perlantikan. Senarai ini adalah merupakan kelayakan yang telah diluluskan pengiktirafannya oleh Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) iaitu sebuah Jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pendidikan dan diurusetiakan oleh JPA. 3. Keurusetiaan bagi Jawatankuasa tersebut telah dipindahkan ke Kementerian Pengajian Tinggi pada 2014 dan pada 14 Disember 2016, Kerajaan telah memutuskan bahawa urusan pengiktirafan kelayakan dilaksanakan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency – MQA) kecuali bagi maksud pelantikan dalam Sektor Perkhidmatan Awam yang akan diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diterima pakai oleh Pihak Berkuasa Melantik. Jabatan Perkhidmatan Awam telah memutuskan bagi urusan pelantikan dalam Perkhidmatan Awam adalah mengguna pakai Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register – MQR) dan senarai kelayakan-kelayakan yang telah diiktiraf oleh Kerajaan melalui JTPPK.

 5 SP.2.1.1 PELAKSANAAN Tatacara Semakan Status Pengiktirafan Kelayakan 4. Dengan perpindahan fungsi pengiktirafan ke MQA, semua Pihak Berkuasa Melantik hendaklah membuat semakan terus berkenaan kelayakan dan nilai taraf menerusi MQR melalui capaian http://www2.mqa.gov.my/mqr dan Sistem Pengiktirafan Kelayakan (eSisraf) melalui capaian https://app.mohe.gov.my/iktiraf/. (Sebarang pengemaskinian kepada capaian/pautan ini akan dimaklumkan pada laman web MQA dari semasa ke semasa). Sekiranya kelayakan tidak disenarai dalam MQR dan eSisraf, maka Pihak Berkuasa Melantik boleh membuat rujukan kepada pihak MQA. 5. Sehubungan ini, semua Pihak Berkuasa Melantik, Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan yang mengiklankan jawatan kosong, membuat panggilan temuduga, menawarkan latihan pra-perkhidmatan dan kursus-kursus tertentu hendaklah membuat semakan status kelayakan yang dimiliki calon dengan senarai yang dipaparkan di laman web yang dinyatakan di para 4 di atas. Dengan demikian semua Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan adalah diarah tidak mensyaratkan permohonan menyertakan surat pengesahan pengiktirafan kelayakan dari JPA atau MQA. Sekiranya terdapat masalah untuk menyemak sesuatu kelayakan, Pihak Berkuasa Melantik, Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada MQA. PEMBATALAN 6. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan di bawah adalah dibatalkan: (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2002: Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam; dan (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008: Senarai Tambahan Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Perkhidmatan Awam.

 6 SP.2.1.1 PEMAKAIAN 7. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini dipanjangkan kepada Perkhidmatan AwamNegeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 5 CERAIAN SP.2.1.2 NILAI TARAF BAGI KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN DAN SAINS AM DARI UNIVERSITIUNIVERSITI DI AMERIKA SYARIKAT TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan untuk memaklumkan Nilai Taraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari Universitiuniversiti di Amerika Syarikat. LATAR BELAKANG 2. Penetapan nilai taraf bagi kelayakan pengajian di universiti dan kolej di Amerika Syarikat masih lagi menggunapakai prinsip yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1987. Senarai universiti di bawah Pekeliling berkenaan dan senarai tambahan yang dikeluarkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 1995 masih digunapakai bagi tujuan penetapan nilai taraf bagi pengajian di Amerika Syarikat. Sejajar dengan keputusan Kerajaan pada 14 Disember 2016 untuk membubarkan Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTTPK) dan penetapan fungsi Jawatankuasa tersebut mengenai urusan pengiktirafan kelayakan dilaksanakan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA), permohonan pengiktirafan kelayakan bagi maksud lantikan dalam Perkhidmatan Awam bagi kursus-kursus yang dilaksanakan di institusi-institusi pengajian tinggi di Amerika Syarikat yang tidak termasuk dalam senarai yang ditetapkan di bawah Ceraian ini hendaklah dirujuk kepada MQA untuk penentuan akredetasi/pengiktirafan dan penetapan nilai taraf adalah mengguna pakai ketetapan pada Ceraian ini. PELAKSANAAN Definisi 3. Definisi bagi beberapa istilah yang digunakan di dalam Ceraian ini adalah seperti berikut:

 6 SP.2.1.2 (i) universiti-universiti di Amerika Syarikat yang bertaraf ‘accredited’ bermaksud semua Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh ‘Commission On Recognition of Post Secondary Accreditation (CORPA)’; (ii) CGPA bermaksud ‘Cumulative Grade Point Average’ yang digunakan oleh Institusi Pengajian Tinggi di Amerika Syarikat di mana lazimnya mempunyai nilai maksima 4.0. Senarai Universiti-Universiti Dan Kolej-Kolej Di Amerika Syarikat 4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1987 telah menyenaraikan sebanyak 233 buah universiti di Amerika Syarikat di mana Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dengan pencapaian sekurang-kurangnya CGPA 2.75 diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universitiuniversiti tempatan. 5. Kerajaan telah memutuskan untuk menggantikan senarai 233 buah universiti mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1987 itu dengan senarai baru 234 buah universiti seperti di Lampiran SP.2.1.2(A). Senarai baru ini memasukkan 16 buah universiti baru seperti di Lampiran SP.2.1.2(B) dan mengeluarkan 15 buah universiti daripada senarai lama seperti di Lampiran SP.2.1.2(C). 6. Bagi universiti-universiti yang tidak termasuk seperti di perenggan 5 Ceraian ini, hendaklah dirujuk status pengiktirafan bagi universiti berkenaan kepada MQA dan penetapan nilaitaraf bagi kelayakan tersebut hendaklah mengguna pakai prinsip di bawah Ceraian ini. Prinsip Pengiktirafan Kelayakan Dari Universiti/Kolej Di Amerika Syarikat 7. Semua prinsip pengiktirafan yang ditetapkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1987 seperti di bawah ini masih lagi terpakai: (i) Kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang-bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang bertaraf “accredited” diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Am/ Lulus dari universiti-universiti tempatan;

 7 SP.2.1.2 (ii) Kelayakan Ijazah Sarjana dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang bertaraf “accredited” diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana dari universiti-universiti tempatan dengan syarat memiliki Ijazah Pertama yang diiktiraf oleh Kerajaan; (iii) Pemegang-pemegang Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan sekiranya memohon perlantikan ke dalam Perkhidmatan Awam hanya layak memohon jawatan-jawatan yang mensyaratkan Ijazah Sarjana Muda Am sebagai kelayakan masuk; (iv) Bagi maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mana skim perkhidmatannya mensyaratkan kelayakan masuk minima Ijazah Sarjana Muda Kepujian, pemegang-pemegang Ijazah Sarjana Muda bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am yang diiktiraf oleh Kerajaan dari universitiuniversiti di Amerika Syarikat boleh dipertimbangkan dengan syarat memiliki Ijazah Sarjana yang diiktiraf; (v) Kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dengan pencapaian sekurang-kurangnya CGPA 2.75 dari universiti-universiti yang disenaraikan diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti-universiti tempatan; dan (vi) Ijazah-ijazah dalam bidang pendidikan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat tidak terlibat dengan pemberian nilaitaraf ini. Penetapan Gaji Masuk 8. Dengan keputusan ini juga, pemegang-pemegang kelayakan daripada mana-mana 16 buah universiti yang baru dimasukkan dalam senarai seperti di Lampiran SP.2.1.2(B) dan memperolehi sekurang-kurangnya CGPA 2.75, sekiranya telah dilantik ke dalam jawatan yang ditetapkan gaji masuk pada peringkat Ijazah Sarjana Muda Am adalah layak diberi pelarasan gaji ke matagaji yang nilainya setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian jika sekiranya skim perkhidmatan berkenaan ada mempunyai penetapan gaji masuk di peringkat tersebut. Calon yang dilantik ke jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk minimum Ijazah Sarjana Muda Kepujian layak dibayar gaji permulaan dalam gred gaji jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk minimum Ijazah Sarjana Muda Kepujian.

 8 SP.2.1.2 Penyesuaian Gaji Pegawai Sedang Berkhidmat 9. Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam mana-mana skim perkhidmatan bagi jawatan-jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Ijazah Sarjana Muda Am dan setaraf, yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan pencapaian sekurangkurangnya CGPA 2.75 dari mana-mana 16 buah universiti yang ditetapkan seperti di Lampiran SP.2.1.2(B), dan menerima gaji lebih rendah daripada matagaji yang nilainya setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian universiti yang diiktiraf, serta dilantik sebelum 1 Januari 1995, hendaklah diselaraskan gaji mereka kepada matagaji yang bersesuaian mulai 1 Januari 1995. Sekiranya tarikh pergerakan gaji jatuh pada tarikh kuatkuasa iaitu 1 Januari 1995, tarikh pergerakan gajinya ditetapkan pada 31 Disember 1994 bagi maksud pemindahan gaji dan penetapan tarikh pergerakan gaji baru. Tarikh pergerakan gaji bagi anggota yang berpindah daripada 2 matagaji atau lebih kepada satu matagaji, tarikh pergerakan gaji berubah kepada tarikh baru seperti di Lampiran SP.2.1.2(D), dan SP.2.1.2(E). 10. Pegawai-pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 1995, gaji masuk mereka hendaklah juga diselaraskan ke matagaji yang nilainya setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti yang diiktiraf. Tarikh pergerakan gaji mereka adalah ditetapkan seperti di Lampiran SP.2.1.2(F). 11. Pegawai-pegawai yang berkelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan bidang Sains Am dengan sekurang-kurangnya CGPA 2.75 dan bergaji melebihi daripada gaji masuk yang nilainya setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti yang diiktiraf pada tarikh kuatkuasa iaitu 1 Januari 1995 adalah tidak tertakluk kepada keputusan ini. 12. Keputusan panel penilaian prestasi mengenai cara pergerakan gaji anggota yang terlibat bagi tahun 1994 hendaklah dilaksanakan dahulu dan disesuaikan dengan tarikh pergerakan gaji baru. 13. Bagi pemegang-pemegang kelayakan Ijazah dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari universiti-universiti yang terkeluar daripada senarai lama seperti di Lampiran SP.2.1.2(C) dan telah mendaftar diri di universiti atau kolej berkenaan sebelum tarikh Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1995 dikeluarkan, masih mendapat faedah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1987.

 9 SP.2.1.2 Tanggungjawab Ketua Jabatan 14. Sebelum pelarasan gaji ini dibuat, Ketua-ketua Agensi hendaklah mempastikan terlebih dahulu bahawa pemegang-pemegang kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang-bidang berkenaan dari mana-mana 16 buah universiti yang ditetapkan di Lampiran SP.2.1.2(B) itu mengemukakan bukti di atas pencapaian sekurangkurangnya CGPA 2.75. Bukti tersebut boleh dalam bentuk transkrip asal ataupun pengesahan bertulis dari universiti-universiti yang mengeluarkan Ijazah Sarjana Muda tersebut. 15. Faedah nilai taraf baru ini juga dipanjangkan kepada pegawai-pegawai Sementara dan Kontrak. Bayaran Tunggakan 16. Dengan pelaksanaan Ceraian ini, tunggakan boleh dibayar secara sebenar mulai dari 1 Januari 1995. PEMBATALAN 17. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan di bawah adalah dibatalkan: (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1987: Nilaitaraf Bagi Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sains Kemasyarakatan dan Sains Am dari Universiti-universiti di Amerika Syarikat; dan (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1995: Senarai Baru Universiti/Kolej di Amerika Syarikat yang Nilaitaraf Kelayakannya diiktiraf Setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian.

 10 SP.2.1.2 PEMAKAIAN 18. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini dipanjangkan kepada Perkhidmatan AwamNegeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(A) SENARAI UNIVERSITI/KOLEJ DI AMERIKA SYARIKAT YANG DILULUSKAN BAGI MAKSUD IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN ALABAMA 1. Auburn University, Auburn 36849-5113 2. The University Of Alabama, UAB Sta., Birmingham 35294 3. University of Alabama in Huntsville, Huntsville 35899 4. University of Alabama, Tuscaloosa 35487 5. University of North Alabama, Florence 35632-0001 6. University of South Alabama, Mobile 36688 ARIZONA 7. Arizona State University, Tempe 85287-2203 8. Northern Arizona University, Flagstaff 86011-4092 9. University of Arizona, Tucson 85721 ARKANSAS 10. University of Arkansas, Fayetteville 72701 11. University of Arkansas, Little Rock 72204 CALIFORNIA 12. California Institute of Technology, Pasadena 91125 13. California Polytechnic State University San Luis Obispo 93407 14. California State Polytechnic University, Pomona 91768 15. California State University, Bakersfield 93311-1099 16. California State University, Chico 95929-0820 17. California State University, Domiguez Hills, Carson 90747 18. California State University, Fresno 93740-0048 19. California State University, Fullerton 92934 20. California State University, Hayward 94542 21. California State University, Long Beach 90840 22. California State University, Los Angeles 90032-8508 23. California State University, Northridge 91330 24. California State University, Sacramento 95819-6022 25. California State University, San Bernardine 92407 26. California State University, Stanislaus, Turlock 95380 27. Claremont McKenna College, Claremont 91711 28. Harvey Mudd College, Claremont 91711

 1-2 29. Humboldt State University, Arcata 95521 30. Loma Linda University, Riverside 92515-8247 31. Pitzer College, Claremont 91711-6111 32. Pomona College, Claremont 91711 33. Dikosongkan 34. San Francisco State University, San Francisco 94132 35. San Jose State University, San Jose 95192-0002 36. Santa Clara University, Santa Clara 95053 37. Sonoma State University, Ronhert Park 94928 38. Dikosongkan 39. University of California, Berkeley 94720 40. University of California, Davis 95616 41. University of California, Irvine 92717 42. University of California, Los Angeles 90024 43. University of California, Riverside 92521 44. University of California, San Diego, La Jolla 92093-0005 45. University of California, Santa Barbara 93106 46. University of California, Santa Cruz 95064 47. University of The Pacific, Stockton 95211 48. University of Southern California, Los Angeles 90089-0012 COLORADO 49. Colorado School of Mines, Golden 80401 50. Colorado State University, Fort Collins 80523 51. United States Air Forces Academy, USAF Academy 80840 52. University of Colorado, Boulder 80309 53. University of Colorado, Denver 80202-3364 54. University of Denver, Denver 80208 CONNECTICUT 55. Trinity College, Hartford 06106 56. University of Connecticut, Storrs 06268 57. University of Hartford, West Hartford 06117 58. Wesleyan University, Middletown 06457 59. Yale University, New Haven 06520 DELAWARE 60. University of Delaware, Newark 19716 DISTRICT OF COLUMBIA 61. The American University, Washington 20016 62. Catholic University of America, Washington 20064 63. George Washington University, Washington 20052 64. Georgetown University, Washington 20057

 1-3 65. Howard University, Washington 20059 FLORIDA 66. Florida State University, Tallahassee 32306-1037 67. University of Florida, Gainesville 32611 68. University of Miami, Coral Gables 33124 GEORGIA 69. Emory University, Atlanta 30322 70. Georgia Institute of Technology, Atlanta 3032-0325 71. The University of Georgia, Athens 30602 HAWAII 72. University of Hawaii, Manoa, Honolulu 96822 IDAHO 73. University of Idaho, Moscow 83843 ILLINOIS 74. De Paul University, Chicago 60604 75. Eastern Illinois University, Charleston 61920 76. Loyola University of Chicago, Chicago 60611 77. Northwestern University, Evanston 60208 78. Southern Illinois University at Carbondale, Carbondale 62901-4304 79. University of Chicago, Chicago 60637 80. University of Illinois at Chicago, Chicago 60680 81. University of Illinois at Urbana-Champaign, Campaign 61820 INDIANA 82. Indiana University, 'Bloomington 474405 83. Purdue University, West Lafayette 47907 84. University of Notre Dame, Notre Dame 46556 IOWA 85. Iowa State University, Ames 50011 86. University of Iowa, Iowa City 52242 - KANSAS 87. Kansas State University, Manhattan 66506 88. University of Kansas, Lawrence 66045

 1-4 KENTUCKY 89. University of Kentucky, Lexington 40506-0032 90. University of Louisville, Louisville 40292-0001 LOUISIANA 91. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Baton Rouge 70803-2750 92. Tulane University, New Orleans 70118 MAINE 93. University of Maine at Orono, Orono 04469 MARYLAND 94. John Hopkins University, Baltimore 21218 95. United State Nava1 Academy, Annapolis 21402 96. University of Maryland at College Park, College Park 20742 MASSACHUSETTS 97. Amherst College, Amherst 01002 98. Boston College, Chestnut Hill 02167 99. Boston University, Boston 02215 100. Brandeis University, Waltham 02254 101. Clark University, Worcester 01610 102. Harvard University, Cambridge 02138 103. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 02139 104. Mount Holyoke College, South Hadley 01075 105. Smith College, Northampton 01063 106. Tufts University, Medford 02155 107. University of Massachusetts at Amherst, Amherst 01003 108. William College, Williamstown 01267 MICHIGAN 109. Michigan State University, East Lansing 48824-1046 110. Michigan Technological University, Houghton 49931 111. Oakland University, Rochester 49931 112. University of Detroit Mercy, Detroit 48219 113. University of Michigan, Ann Arbor 48109 114. University of Michigan-Dearborn, Dearborn 48128 115. University of Michigan-Flint, Flint 48502-2186 116. Wayne State University, Detroit 48219 117. Western Michigan University, Kalamazoo 49008

 1-5 MINNESOTA 118. University of Minnesota-Twin Cities, Minneapolis 55455 119. University of Minnesota-Duluth, Duluth 55812 120. University of Minnesota-Morris, Morris 56267 MISSISSIPPI 121. Mississippi State University, Mississippi State 39762 122. University of Mississippi, University 38677 MISSOURI 123. St. Louis University, St. Louis 63130 124. University of Missouri-Columbia, Columbia 65211 125. University of Missouri-Kansas City, Kansas City 64110 126. University of Missouri-Rolla, Rolla 65401-0249 127. University of Missouri-St. Louis, St. Louis 63121 128. Washington University, St. Louis 63130 MONTANA 129. Montana State University, Bozeman 59717 130. University of Montana, Missoula 59812 NEBRASKA 131. University of Nebraska, Lincoln 68182 132. Creighton University, Omaha 68178 NEW HAMPSHIRE 133. Dartmouth College, Hanover 03755 134. University of New Hampshire, Durham 03824 NEW JERSEY 135. Princeton University, Princeton 08544-0015 136. Rutgers University, New Brunswick 08903 137. Fairleigh Dickinson University, Teaneck Hackensack Campus, Teaneck 07666 138. Stevens Institute of Technology, Hoboken 07030 NEW MEXICO 139. University of New Mexico, Albuquerque 07131

 1-6 NEW YORK 140. Alfred University, Alfred 14802 141. Barnard College, New York 10027-6598 142. City University of New York, Bernard M. Baruch College, New York 10010 143. City University of New York, City College, New York 10031 144. City University of New York, College of Staten Island, Staten Islan 10301 145. City University of New York, Brooklyn College, New York 11210 146. City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx 10468 147. City University of New York, Hunter College, New York 10021 148. City University of New York, Queens College, Flushing 11367 149. City University of New York, John Jay College of Criminal Justice, New York 10019 150. Clarkson University, Potsdam 13699-5557 151. Colgate University, Hamilton 13346 152. Colurnbia University, New York 10027 153. Cornell University, Ithaca 14853 154. Fordham University, Bronx 10458 155. Horstra University, Hempstead 11550 156. The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York 1003 157. New York University, New York 10012 158. Polytechnic University, Brooklyn 11201 159. Polytechnic University, Long Island Center, Farmingdale 11735 160. Pratt Institute, Brooklyn 11205 161. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy 12180-3590 162. Sarah Lawrence College, Bronxville 10708 163. Skidmore College, Saratoga Springs 12866-1632 164. State University of New York at Albany 12222 165. State University of New York at Binghamton 12901 166. State University of New York at Buffalo, Amherst 14260 167. State University of New York at Stony Brook, Stony Brook 11794-1701 168. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse 13210 169. Syracuse University, Syracuse 13244-1100 170. University of Rochester, Rochester 14627 171. Union College, Schenectady, 12308 172. United State Military Academy, West Point 10996-5000 173. Webb Institute of Naval Architecture, Glen Cove 11542 174. Vassar College, Poughkeepsie 12601 175. Wells College, Aurora 13026-0500 NORTH CAROLINA 176. Duke University, Durham 27706 177. University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 27599-9100 178. North Carolina State University/Raleigh, Raleigh 27695-7001 179. University of North Carolina at Charlotte, Charlotte 28223 180. Wake Forest University, Winston-Salem 27 109 181. North Cakota State University, Fargo 58105 182. University of North Dakota, Grand Forks 58202

 1-7 OHIO 183. Case Western Reserve University, Cleveland 44106-1712 184. Oberlin College, Oberlin 44074-1090 185. Ohio State University, Columbus 43210-1357 186. Ohio University, Athens 45701-2979 187. University of Cincinnati, Cincinnati 45221-0063 OKLAHOMA 188. University of Oklahoma, Norman 73069-8813 189. University of Tulsa, Tulsa 74104-3189 190. Oklahoma State University, Stillwater 74078-0999 OREGON 191. Oregon State University, Corvallis 97331 192. Reed College, Portland 97202-8199 193. University of Oregon, Eugene 97403-1226 PENNSYLVANIA 194. Bryn Mawr College, Bryn Mawr 19010 195. Carnegie-Mellon University, Pittsburgh 15213 196. Drexel University, Philadelphia 19104 197. Haverford College, Haverford 19041-1392 198. Lehigh University, Bethleham 18015 199. Pennsylvania State University, University Park 16802 200. Swarthmore College, Swarthmore 19081-1397 201. Temple University, Philadelphia 19122 202. University of Pennsylvania, Philadelphia 19104 203. University Pittsburgh, Pittsburgh 15260 RHODE LSLAND 204. Brown University, Providence 02912 205. University of Rhode Island, Kingston 02881 SOUTH CAROLINA 206. University of South Carolina, Columbia 29208 SOUTH DAKOTA 207. South Dakota School Of Mines and Technology, Rapid City 57701 208. University of South Dakota, Vermillion 57069

 1-8 TENNESSEE 209. University of Tennessee at Knoxville, Knoxville 37996-0150 210. Vanderbilt University, Nashville 37240 211. Memphis State University, Memphis 38152 TEXAS 212. Baylor Unive1:3ty, Waco 76798 213. Rice University, Houston 77251 214. Southern Methodist University, Dallas 75275 215. Texas A & M University, College Station 77843-1246 216. University of Texas at Austin, Austin 78712 217. Texas Christian University, Fort Worth 761219 218. Texas Tech University, Lubbock 79409 219. University of Houston at University Park, Houston UTAH 220. University of Utah, Salt Lake City 84112 221. Brigham Young University, Provo 84602 222. Utah State University, Logan 84322 VERMONT 223. University of Vermont, Burlington 05405-0160 VIRGINIA 224. University of Virginia, Charlottesville 22906 225. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg 24061-0131 WASHINGTON 226. University of Washington, Seattle 98195 227. Washington State University, Pullman 99164-1046 228. Seattle University, Seattle 98122 WEST VIRGINIA 229. West Virginia University, Morgantown 26506-6001

 1-9 WISCONSIN 230. Marquette University, Milwaukee 53233 231. University of Wisconsin-Madison, Madison 53706 232. Lawrence University, Appleton 54912 233. University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee 53201 WYOMING 234. University of Wyoming, Laramie 82071

 2-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(B) SENARAI TAMBAHAN (Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 1995) ALABAMA 1. Auburn University, Auburn 36849-5113 MASSACHUSETTS 2. Mount Holyoke College, South Hadley 01075 3. Smith College, Northampton 01063 4. Williams College, Williamstown 01267 NEW YORK 5. Barnard College, New York 10027-6598 6. Polytechnic University, Long Island Center, Formingdale 11735 7. Sarah Lawrence College, Bronxville 10708 8. Skidmore College, Saratoga Springs 12866-1632 9. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse 13210 10. Vassar College, Pughkeepsie 12601 11. Wells College, Aurora 13026-0500 OHIO 12. Oberlin College, Oberlin 44074-1090 OREGON 13. Reed College, Portland 97202-8199 PENNSYLVANIA 14. Bryn Mawr College, Bryn Mawr 19010 15. Haveford College, Haveford 19041-1392 16. Swarthmore College, Swarthmore 19081-1397

 3-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(C) SENARAI NAMA-NAMA UNIVERSITI/KOLEJ YANG DIGUGURKAN DARI SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 1987 ALABAMA 1. Auburn University, Montgomery CALIFORNIA 2. Occidental College ILLINOLS 3. Northern Illinois University MASSACHUSETTS 4. College of The Holy Cross NEVADA 5. University of Nevada, Reno NEW YORK 6. Yeshiva University OHIO 7. University of Toledo 8. Kent State University TEXAS 9. University of Texas at Permian Basin 10. Midwestern State University, Wichita Falls 11. University of North Texas, Denton 12. West Texas State University, Canyon 13. Lamar University 14. University of Texas at El Paso 15. University of Texas at Arlington

 4-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(D) PERUBAHAN TARIKH PERGERAKAN GAJI ANGGOTA YANG BERPINDAH DARIPADA DUAMATAGAJI KEPADA SATU MATAGAJI MULAI1JANUARI1995 Anggota Perkhidmatan AwamYang Berada Di Matagaji Tempoh Tarikh Pergerakan Gaji Tinggi 01.01.1994 - 30.06.1994 01.04.1995 01.07.1994 - 31.12.1994 01.07.1995 Rendah 01.01.1994 - 30.06.1994 01.10.1995 01.07.1994 - 31.12.1994 01.01.1996 Catatan Pemindahan daripada dua matagaji kepada satu matagaji meliputi anggota-anggota yang sedang berkhidmat dan menerima opsyen Sistem Saraan Baru dan anggota yang dilantik atas syarat-syarat perkhidmatan Sistem Saraan Baru. Sebagai contohnya Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis berpangkat Penolong Penguasa Polis (Gred Gaji Y6) menetapkan gaji permulaan di P1T2 bagi calon yangmemitildIjazahSarjanaMudaKepujiandari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 5-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(E) PERUBAHAN TARIKH PERGERAKAN GAJI ANGGOTA YANG BERPINDAH DARIPADA TIGA MATAGAJI KEPADA SATU MATAGAJI MULAI 1 JANUARI 1995 Anggota Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Matagaji Tempoh .- Tarikh Pergerakan Gaji Tinggi 01.01.1994 - 31.12.1994 01.04.1995 Tengah 01.01.1994 - 30.06-1994 01.07.1995 01.07.1994 - 31.12.1994 01.10.1995 Rendah 01.01.1994 - 31.12.1994 01.01.1996 Catatan: Pemindahan daripada tiga matagaji kepada satu matagaji meliputi anggota-anggota yang sedang berkhidmat dan menerima opsyen SistemSaraan Baru dan anggota yang dilantik atas syarat-syarat perkhidmatan Sistem Saraan Baru. Sebagai contoh, skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir (gred gaji N3) menetapkan gaji permulaan di P1T3 bagi calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian daripada universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 6-1 LAMPIRAN SP.2.1.2(F) PENETAPAN TARIKH PERGERAKAN GAJI ANGGOTA YANG DILANTIK DALAM TEMPOH 1 JANUARI 1995 HINGGA 31 DISEMBER 1995 Tarikh Lantikan Tarikh Pergerakan Gaji SSB 1 Januari 1995 hingga 31 Mac 1995 1 April 1995 hingga 30 Jun 1995 1 Julai 1995 hingga 30 September 1995 1 Oktober 199.5 hingga 31 Disember 1995 1 Januari 1996 1 April 1996 1 Julai 1996 1 Oktober 1996

 11 CERAIAN SP.2.1.3 PENETAPAN NILAI TARAF BAGI KELAYAKAN-KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA DALAM BIDANG SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN DARI UNIVERSITI-UNIVERSITI DI MESIR DAN ARAB SAUDI TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan memaklumkan nilai taraf bagi kelayakan-kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan seperti Pengajian Islam, Usuluddin, Bahasa Arab dan sebagainya dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi bagi maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang bersesuaian dalam skim perkhidmatan kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi telah diiktiraf oleh kerajaan setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Am / Lulus atau Kepujian mengikut tahap kelulusan seperti berikut: (i) Pencapaian di peringkat Jayyid (Baik) (60% - 100%) dan ke atas diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti-universiti tempatan; dan (ii) Pencapaian di peringkat Maqbul (Lulus) (50% - 59%) diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Am / Lulus dari universiti-universiti tempatan. 3. Manakala kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang sama dari universitiuniversiti di Jordan diiktiraf oleh Kerajaan sebagai setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian tanpa mengambil kira tahap kelulusan seperti di atas. 4. Berdasarkan kepada pengiktirafan dan nilai taraf di atas, pemegang-pemegang kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi adalah layak dipertimbangkan untuk lantikan ke jawatan-jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mensyaratkan Ijazah Sarjana Muda sebagai kelayakan masuk minimum.

 12 SP.2.1.3 5. Untuk jawatan-jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional lainnya yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat Ijazah Sarjana Muda Kepujian, siswazah- siswazah dari universiti-universiti di Jordan layak dipertimbangkan untuk lantikan manakala pemegang kelayakan dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi adalah perlu memiliki kedua-dua Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1987 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1989. PELAKSANAAN Penetapan Semula Nilai Taraf 6. Memandangkan terdapat perbezaan dari segi nilai taraf kelayakan dari universiti- universiti di Jordan dan negara-negara di Mesir dan Arab Saudi, maka pada tahun 2001 kerajaan telah membuat kajian dan bersetuju supaya lawatan penilaian semula kelayakan bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan ke universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi diadakan bagi melihat secara terperinci program-program pengajian yang dijalankan di negara-negara berkenaan. 7. Lanjutan daripada lawatan penilaian tersebut, kerajaan telah bersetuju menetapkan nilai taraf baru bagi semua kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi sebagai setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian bagi semua peringkat kelulusan termasuk Maqbul berkuatkuasa bagi pelajar-pelajar yang berdaftar selepas 21 April 2003. Penetapan semula nilai taraf ini melibatkan universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi seperti berikut: Mesir (i) Universiti Al-Azhar (semua cawangan); (ii) Universiti Cairo; (iii) Universiti Alexandria; (iv) Universiti Ain Shams; dan (v) Universiti Assiut.

 13 SP.2.1.3 Arab Saudi (i) Universiti Omm Al-Qura, Mekah; (ii) Universiti Al-Malek Saud, Riyadh; (iii) Universiti Islam Iman Mohamad bin Saud, Riyadh; (iv) Universiti Al-Malek Feisal,Ehsa; (v) Universiti Al-Malek Abdul Aziz, Jeddah; dan (vi) Universiti Islam Madinah, Madinah. 8. Dalam masa yang sama, kerajaan telah bersetuju menurunkan nilai taraf kelayakan Syahadah Takhassus Qiraat dari Maahad Qiraat Al-Azhar, Mesir daripada setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda kepada setaraf dengan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Penurunan nilai taraf ini menyebabkan pemegang-pemegang kelayakan menghadapi masalah untuk dilantik ke dalam Perkhidmatan Awam. Lanjutan daripada permasalahan tersebut maka kerajaan telah menjalankan kajian semula dan seterusnya bersetuju mengiktiraf kelayakan Syahadah Takhassus Qiraat dari Maahad Qiraat AlAzhar, Mesir setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian berkuatkuasa pada 21 April 2003. Manakala pada 13 April 2006, pengiktirafan yang diberi oleh kerajaan sebelum ini ke atas semua kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan dari universiti-universiti di Arab Saudi dan Mesir seperti yang dinyatakan di para 7 di atas telah dipanjangkan kepada semua pemegang kelayakan tanpa mengambil kira tarikh kemasukan atau bergraduat. Perubahan Penetapan Gaji Permulaan 9. Dengan berkuatkuasanya nilai taraf baru seperti di perenggan 7 dan 8, semua pemegang kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan (bagi semua peringkat kelulusan) dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi seperti di para 7 di atas dan kelayakan Syahadah Takhassus Qiraat dari Maahad Qiraat Al-Azhar, Mesir adalah layak dipertimbangkan untuk lantikan ke skimskim perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dengan ditawarkan gaji permulaan berdasarkan kelayakan Ijazah Sarjana Muda Kepujian seperti ketetapan dalam skim perkhidmatan berkaitan, walaupun syarat kelayakan minimum adalah di peringkat Ijazah Sarjana Muda.

 14 SP.2.1.3 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat 10. Pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam skim-skim perkhidmatan Gred 41, Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik berasaskan kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera dan Sains Kemasyarakatan yang memperoleh kelulusan di peringkat Maqbul dari universiti-universiti di Mesir dan Arab Saudi, hendaklah ditetapkan gajinya pada tarikh kuat kuasa mengikut kaedah seperti berikut: (a) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T1 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan berada di matagaji P1T2 dan ke bawah hendaklah ditetapkan di matagaji P1T3; ii) pegawai Gred41yangdilantik sebelum13April2006dan telah berada di matagaji P1T3 dan ke atas tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru ini; dan iii) pegawai Gred 41 yang dilantik pada atau selepas 13 April 2006 hendaklah ditetapkan di matagaji P1T3. (b) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan berada di matagaji P1T2 hendaklah ditetapkan di matagaji P1T3; ii) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan telah berada di matagaji P1T3 dan ke atas tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru ini; dan iii) pegawai Gred 41 yang dilantik pada atau selepas 13 April 2006 hendaklah ditetapkan di matagaji P1T3. (c) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T4 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13April 2006dan berada di matagaji P1T3 dan ke bawah hendaklah ditetapkan di matagaji P1T4;

 15 SP.2.1.3 ii) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan telah berada di matagaji P1T4 dan ke atas tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru ini; dan iii) pegawai Gred 41 yang dilantik pada atau selepas 13 April 2006 hendaklah ditetapkan di matagaji P1T4. (d) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T5 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan berada di matagaji P1T4 dan ke bawah hendaklah ditetapkan di matagaji P1T5; ii) pegawai Gred 41 yang dilantik sebelum 13 April 2006 dan telah berada di matagaji P1T5 dan ke atas tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru ini; dan iii) pegawai Gred 41 yang dilantik pada atau selepas 13 April 2006 hendaklah ditetapkan di matagaji P1T5. Pergerakan Gaji Tahunan 11. Pergerakan Gaji Tahunan Pegawai Gred 41 yang berkhidmat sebelum 13 April 2006 hendaklah ditetapkan seperti berikut: (a) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T1 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai yang berada di matagaji P1T2 yang mana Tarikh Pergerakan Gaji tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada13April 2006 ke matagaji P1T3. Oleh yang demikian pegawai tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru; dan ii) pegawai yang berada di matagaji P1T1 yang mana Tarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 sebelum ditetapkan ke matagaji P1T3.

 16 SP.2.1.3 (b) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai yang berada di matagaji P1T2 yang manaTarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 ke matagaji P1T3. Oleh yang demikian pegawai tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru. (c) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T4 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai yang berada di matagaji P1T3 yang mana Tarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 ke matagaji P1T4. Oleh yang demikian pegawai tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru; dan ii) pegawai yang berada di matagaji P1T2 yang mana Tarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 sebelum ditetapkan ke matagajiP1T4. (d) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T5 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian i) pegawai yang berada di matagaji P1T4 yang mana Tarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 ke matagaji PIT5. Oleh yang demikian pegawai tidak terlibat dengan penetapan gaji permulaan yang baru; dan ii) pegawai yang berada di matagaji P1T3 dan ke bawah yang mana Tarikh Pergerakan Gaji Tahunannya pada 1 Julai atau 1 Oktober hendaklah diberi pergerakan gaji terlebih dahulu pada 13 April 2006 sebelum ditetapkan ke matagaji P1T5.

 17 SP.2.1.3 Tarikh Pergerakan Gaji 12. TarikhPergerakanGaji (TPG) bagi pegawai yangdilantik sebelum13April 2006 hendaklah ditetapkan seperti berikut: (a) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T1 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian TPG bagi pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2004 hingga 12 April 2006 hendaklah ditetapkan pada 1 April tahun berikutnya. (b) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T3 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian TPG bagi pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2005 hingga 12 April 2006 adalah ditetapkan pada 1 April tahun berikutnya. (c) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T4 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian TPG bagi pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2004 hingga 12 April 2006 adalah ditetapkan pada 1 April tahun berikutnya. (d) Skim Perkhidmatan Yang Menetapkan Gaji Permulaan P1T2 Bagi Ijazah Sarjana Muda Dan P1T5 Bagi Ijazah Sarjana Muda Kepujian TPG bagi pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2003 hingga 12 April 2006 adalah ditetapkan pada 1 April tahun berikutnya. 13. Contoh kaedah penetapan gaji permulaan bagi pegawai yang terlibat adalah seperti di Lampiran SP.2.1.3(A) hingga SP.2.1.3(I).

 18 SP.2.1.3 PEMBATALAN 14. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2006: Penetapan Semula Nilai Taraf Baru Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 15. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini dipanjangkan kepada Perkhidmatan AwamNegeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 LAMPIRAN SP.2.1.3(A) KAEDAH PELARASAN GAJI KE MATAGAJI PERMULAAN BARU PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41 BERIKUTAN NILAI TARAF BARU KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA DALAM BIDANG SASTERA/SAINS KEMASYARAKATAN DARI UNIVERSITI-UNIVERSITI DI MESIR DAN ARAB SAUDI TPG asal : 1 Januari TPG baru : 1 April 2007 Tarikh Gaji Sekarang (RM) Gaji Baru (RM) Catatan 31.12.05 1468.60 (P1T1) - Gaji pada 31.12.2005. 1.1.06 1547.25 (P1T2) TPG asal. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 13.4.06 1547.25 (P1T2) 1625.90 (P1T3) Tarikh kuat kuasa pindaan gaji permulaan. Gaji diselaraskan ke- matagaji permulaan baru. 1.4.07 - 1704.55 (P1T4) TPG baru. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Catatan: TPG - Tarikh Pergerakan Gaji PPSM - Panel Pembangunan Sumber Manusia

 2-1 LAMPIRAN SP.2.1.3(B) KAEDAH PELARASAN GAJI KE MATAGAJI PERMULAAN BARU PEGAWAI PENERANGAN GRED S41 BERIKUTAN NILAI TARAF BARU KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA DALAM BIDANG SASTERA/ SAINS KEMASYARAKATAN DARI UNIVERSITI-UNIVERSITI DI MESIR DAN ARAB SAUDI TPG asal : 1 Oktober TPGbaru : 1 April 2007 Tarikh Gaji Sekarang (RM) Gaji Baru (RM) Catatan 31.12.04 1468.60 (P1T1) - Gaji pada 31.12.2004. 1.10.05 1547.25 (P1T2) - TPG asal. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 13.4.06 1547.25 (P1T2) 1625.90 (P1T3) TPG asal pada 1 Oktober. Pegawai diberi PGT pada tarikh kuat kuasa pindaan gaji permulaan. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Tidak terlibat dengan pelarasan gaji kerana pegawai telah berada di Pl T3. 1.4.07 - 1704.55 (P1T4) TPG baru. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Catatan: PGT - Pergerakan Gaji Tahunan TPG - Tarikh Pergerakan Gaji PPSM - Panel Pembangunan Sumber Manusia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy