Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

KANDUNGAN 2
LAMPIRAN I 9
Lampiran PO.2.1.1(A) 10
1. TUJUAN 12
2. LATAR BELAKANG 12
3. OBJEKTIF HRMIS 13
4. KONSEP DAN FALSAFAH HRMIS 13
5. CIRI-CIRI HRMIS 15
6. MODUL HRMIS 16
6.1.1 Modul Pengurusan Rekod Peribadi (Personal Record Management) 18
6.1.2 Modul Data Perjawatan (Establishment Data) 19
6.1.3 Modul Perolehan Sumber Manusia (Resourcing) 19
6.1.4 Modul Pengurusan Prestasi (Performance Management) 19
6.1.5 Modul Pengurusan Kerjaya (Career Management) 20
6.1.6 Modul Penilaian Kompetensi (Competency Assessment) 20
6.1.7 Modul Pembangunan (Development) 20
6.1.8 Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja (Employee Communications and Behavioural Management) 21
6.1.9 Modul Penamatan Perkhidmatan (Separation) 21
6.1.10 Modul Saraan, Faedah dan Pengurusan Ganjaran (Remuneration, Benefits and Rewards Management) 21
6.1.11 Modul Formulasi dan Penilaian Strategi (Strategy Formulation and Review) 22
6.1.12 Perkhidmatan Maklumat (Information Services) 22
6.1.13 Pentadbiran Sistem 22
6.1.14 Sistem Analitik Sumber Manusia Sektor Awam (ASSIST) 22
7. TADBIR URUS HRMIS 23
7.1 Jawatankuasa Pemandu HRMIS JPA 23
7.2 Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS JPA 24
7.3 Jawatankuasa Kerja dan Pemantauan HRMIS JPA 25
7.4 Pasukan Pemandu dan Pelaksanaan HRMIS di Agensi 26
7.5 Pasukan Kerja dan Pemantauan HRMIS di Agensi 27
8. PERSEDIAAN OLEH AGENSI YANG MELAKSANAKAN HRMIS 28
9. PERKAKASAN DAN PERISIAN 29
9.1 Kemudahan Infrastruktur 29
9.2 Penyenggaraan Perkakasan dan Perisian 30
10. CAPAIAN HRMIS 30
11. MANUAL PENGGUNA HRMIS 30
12. MEJA BANTUAN HRMIS 30
13. PENUTUP 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy