Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 1-1 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan yang Dibatalkan Bil. Tema PP/ SPP yang Dibatalkan 1. Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2000 - Peraturan bagi Menyenggara Maklumat Personel dan Perjawatan Sektor Awam (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 - Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011: Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia - Fungsi Permohonan Pertukaran. (ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010: Pelaksanaan Sub modul Pengurusan Majikan Pekerja - Majlis Bersama Jabatan (MBJ) sistem HRMIS. (iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2010: Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan. (iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010: Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran – Sub modul Pengurusan Cuti. (v) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2008: Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi – Sub modul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan. (vi) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2008: Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Sub modul Perisytiharan Harta HRMIS. (vii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008: Pelaksanaan Modul Data Perjawatan sistem HRMIS. (viii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2007: Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi sistem HRMIS.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy