Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 1-17 (e) Bertanggungjawab terhadap merancang dan menyediakan pelan pelaksanaan modul/sub modul bagi proses sumber manusia di bawah kawalan masing-masing dan juga sebagai jurulatih di peringkat agensi; (f) Bertanggungjawab terhadap penyediaan arahan pelaksanaan bagi setiap modul/sub modul serta berperanan sebagai jurulatih, agen perubahan dan penyelaras pelaksanaan; dan (g) Menyelaras penyediaan infrastruktur yang diperlukan bagi pelaksanaan HRMIS. 8. PERSEDIAAN OLEH AGENSI YANG MELAKSANAKAN HRMIS 8.1 Setiap agensi perlu membuat persediaan awal bagi tujuan pelaksanaan HRMIS seperti yang berikut: (i) Menyediakan data asas HRMIS seperti carta organisasi yang kemas kini, perjawatan mengikut tempat kerja dan buku perjawatan dan senarai perjawatan dengan penyandang; (ii) Menyedia dan memantapkan rangkaian dalaman agensi (Local Area Network - LAN); (iii) Menyediakan kemudahan capaian ke sistem HRMIS melalui rangkaian MyGov*Net/ Internet; (iv) Menyediakan kemudahan komputer mengikut keperluan agensi untuk mencapai sistem HRMIS; dan (v) Menyediakan sumber yang secukupnya dari segi personel dan kewangan bagi membiayai perbelanjaan aktiviti pelaksanaan HRMIS seperti latihan, pengumpulan dan pengemaskinian data, peningkatan dan pertambahan peralatan serta bayaran caj rangkaian.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy