Background Image
Previous Page  7 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 130 Next Page
Page Background

“Sebagai seorang penjawat awam, kita memainkan peranan sebagai agen

transformasi paling hadapan dan menjadi perantaraan antara rakyat dan

Kerajaan yang berkesan ke arah menjayakan agenda transformasi negara.

Dengan itu, jadilah agen transformasi yang berkesan, dengan hanya

menyampaikan maklumat yang sahih dan dari sumber yang betul, jelas,

tepat dan mudah difahami oleh rakyat.”

- Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Jabatan Perdana Menteri 2013 pada 12 Jun 2014

Tan Sri Dr. Ali Hamsa

Ketua Setiausaha Negara

7

PETIKAN UCAPAN

PERDANA MENTERI DAN KETUA SETIAUSAHA NEGARA