Background Image
Previous Page  6 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 130 Next Page
Page Background

“... kita sudah menjangkau hampir 80 tahun evolusi Perkhidmatan Awam.

Sepanjang tempoh lapan dekad itu juga, Perkhidmatan Awam telah menunjang

negara ini sejak pra dan pasca kemerdekaan, dengan menempa begitu banyak

kecemerlangan dalam perkhidmatan. ”

- Hari Pekerja Penjawat Awam Tahun 2014 pada 1 Mei 2014

Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak

Perdana Menteri Malaysia

6

LAPORAN TAHUNAN

JPA 2014