Tatakelakuan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam

 2-1 LAMPIRAN UP.7.2.11(B) SYARAT-SYARAT YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI AWAM YANG DILULUSKAN UNTUK BERGIAT DALAM AKTIVITI POLITIK 1. Kegiatan dalam politik hendaklah tidak mengganggu tugas rasmi sebagai pegawai Kerajaan; 2. Segala kegiatan politik hendaklah dilakukan di luar waktu pejabat; 3. Pegawai hendaklah memohon cuti selaras dengan peraturan yang ditetapkan jika kegiatan politik melibatkan waktu pejabat; 4. Tidak boleh menggunakan pengaruh politik bagi menyelesaikan masalahmasalah perkhidmatan demi kepentingan peribadi atau bagi pihak sesuatu kumpulan, pertubuhan, persatuan atau sebagainya; 5. Tidak boleh menggunakan sebarang maklumat rasmi pejabat untuk kegiatan politik; 6. Segala kegiatan politik hendaklah tidak bertentangan dengan PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 mengenai tatakelakuan dan lain-lain peraturan yang berkaitan dengannya; dan 7. Pihak berkuasa yang meluluskan boleh menarik balik kelulusan yang diberi kepada pegawai yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang dinyatakan ini dan pegawai boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. (Catatan: Butir-butir di atas boleh ditambah mengikut keadaan-keadaan lain yang difikirkan perlu)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy