Pencen

 2-1 Lampiran PP.1.1.2(B) TAWARAN OPSYEN UNTUK MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA SELARAS DENGAN PERUNTUKAN SEKSYEN 6A(1) PINDAAN AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN 1980 [AKTA 239] Saya ..................................................................................................................... yang telah dilantik ke jawatan ……………………………………………………………. dalam perkhidmatan ............................................................................................ pada …………………… dengan ini bersetuju/tidak bersetuju* memilih Skim KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA. 2. Saya sesungguhnya faham bahawa oleh kerana saya tidak memilih Skim KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA, maka saya dengan sendirinya tertakluk di bawah Skim Pencen mengikut Akta 2391. Sekian, terima kasih. Yang benar, ……………………………………………… (Tandatangan) Disaksikan oleh : ……………………………….. (Tandatangan) Nama : ………………………………... No.K.Pengenalan (baru) : ………………………………... Jawatan : ………………………………... Tarikh : ………………………………... *Potong mana yang tidak berkenaan. 1 Perenggan ini hendaklah dipotong keseluruhannya jika pegawai bersetuju memilih Skim KWSP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy