Pencen

 1-2 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 2. Persaraan dan Pencen i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995: Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan (Membatalkan SPP Bil. 1 Tahun 1982); ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2003: Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen; iii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1983: Peraturan Untuk Mengasingkan Caruman Majikan (Kerajaan) Dari KWSP Dari Pegawai Yang Berpencen; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1997: Kaedah Mengambil Kira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991; v. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2008: Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/Duda Atau Anak; vi. Surat Edaran JPA/PEN/144/36 Jld. 1(1) bertarikh 28 Mac 2008: Hutang-hutang Kerajaan Yang Ditolak Dari Faedah Persaraan; vii. Surat Edaran JPA/PEN/144/36 Jld. 2(2) bertarikh 31 Oktober 2016: Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang kepada Kerajaan; viii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1975: Surat Penghargaan; ix. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 1978: Surat Penghargaan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Bersara; x. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1986: Surat Penghargaan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Bersara;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy