Pencen

 1-3 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan xi. Surat Edaran JPA/PEN(S)228/25/11 Klt. 2(1) bertarikh 12 Oktober 2016: Penggunaan Modul Penamatan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Bagi Urusan Persaraan Wajib, Persaraan Pilihan Dan Kematian Dalam Perkhidmatan; xii. Surat Edaran JPA.800-6/2/109(2) bertarikh 22 Disember 2017: Garis Panduan Kemudahan Perubatan Untuk Ibu Bapa Yang Sah Kepada Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Yang Berpencen; xiii. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 2 bertarikh 26 Januari 2018: Penggunaan Borang Permohonan Baharu Bagi Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Dan Garis Panduan Bagi Tujuan Daftar Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara Untuk Makluman Pakar-Pakar Perubatan Kerajaan; xiv. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 2 bertarikh 4 Oktober 2017: Penggunaan Borang Baharu Bagi Permohonan Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Bagi Tujuan Daftar Anak Cacat Tanggungan Pesara; xv. Surat Edaran JPA.800-6/2/109(6) bertarikh 14 Februari 2020: Kemudahan Rawatan Dan Perbelanjaan Perubatan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Dan Ibu Bapa Yang Sah; xvi. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2019: Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy