Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat

 5-1 LAMPIRAN PO.1.1.6(E) SENARAI SEMAK URUSAN PENANGGUNGAN KERJA Peringkat Persediaan Dan Perakuan (i) Kenal pasti jawatan kosong dan sebabnya (ii) Kenal pasti pegawai (iii) Tentukan tempoh penanggungan kerja (iv) Arahan bertulis kepada pegawai (Format di Lampiran D) (v) Mengemukakan perakuan kepada Pihak Berkuasa Melulus dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut: a. Borang Perakuan Penanggungan Kerja [Format di Lampiran PO.1.1.6(F) dan Lampiran PO.1.1.6(G)] b. Carta organisasi yang menunjukkan kedudukan pegawai dan jawatan yang ditanggung kerja c. Senarai tugas pegawai yang diperaku d. Senarai tugas jawatan yang ditanggung kerja e. Salinan surat arahan penanggungan kerja Peringkat Pertimbangan Dan Penyampaian Keputusan Pihak Berkuasa Melulus membuat pertimbangan dan penyampaian keputusan mengikut Format di Lampiran H Peringkat Merekod Keputusan Keputusan direkodkan dalam Rekod Perkhidmatan pegawai

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy