Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 6 Modul HRMIS 11. HRMIS merupakan sistem yang komprehensif dan dinamik. HRMIS terdiri daripada modul berkaitan dengan pentadbiran, pembangunan dan pengurusan sumber manusia sektor awam. Fungsi dan proses dalam modul HRMIS adalah selaras dengan dasar dan pekeliling pengurusan sumber manusia yang sedang berkuat kuasa. 12. Garis Panduan Pelaksanaan HRMIS (Lampiran PO.2.1.1(A)) boleh dicapai melalui Portal JPA bagi memudahkan pelaksanaan HRMIS. TARIKH BERKUAT KUASA 13. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. PEMBATALAN 14. Dengan berkuat kuasanya PPSM - Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS), semua Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan seperti di Lampiran I adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 15. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy