Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

3

DASAR

PEMISAH

SIRI

fasa 2 : TEMPOH PEMERHATIAN

fasa 3 : PERAKUAN PENAMATAN

PSYNNOVA

memfokuskan kepada pembangunan individu dan

modifikasi tingkah laku

• Peningkatan kognitif dan rasionaliti

• Kestabilan emosi

• Penjajaran tingkah laku dan

• Pembangunan kemahiran sosial

Tempoh :

Tidak melebihi 2 minggu

psynnova

Pelaksanaan tugas dipantau oleh Panel Penilaian Prestasi Khas

(PPPK)

PPPK

Ketua Jabatan melantik 2 pegawai penyelia yang sesuai selain

daripada penilai asal atau lantik pegawai dari unit lain sekiranya tiada

calon yang sesuai.

PEMANTAUAN

Pemerhati :

S/U Suruhanjaya Perkhidmatan/wakil

Wakil CUEPACS

Wakil MBJ (Kementerian/Jabatan)

*Korum - Pengerusi + 3 ahli lain

Pengerusi

KPPA

Urus Setia

- Bahagian Perkhidmatan

Ahli

- TKPPA(P)

- KSP/wakil

- KSU KSM/wakil

- Pengarah Bahagian

Pasca Perkhidmatan

- PUU, JPA

KEAHLIAN

PPDP

Ketua Jabatan hantar surat tunjuk sebab & kemuka penjelasan - 14 hari

(termasuk permohonan hadir representasi)

Ulasan Ketua Perkhidmatan

Perakuan penamatan kepada Panel Penilai Dasar Pemisah (PPDP)

PPDP memberi peluang pegawai membuat representasi

(jika pegawai memohon)

Tidak setuju

Pegawai kekal

Setuju

Tidak setuju

Pegawai kekal

Setuju

Penamatan Demi Kepentingan Awam

JPA kemuka penamatan kepada Jabatan Peguam Negara (JPN)

JPN beri ulasan kepada JPA

JPA peraku kepada kerajaan

PPDP

fasa 1 : pengenalpastian

1

SIASATAN

Arahkan urus setia atau lantik mana-mana pegawai bukan anggota

PPSM yang terlibat dalampenilaian prestasi pegawai.

Contoh tindakan

• Dapatkan penjelasan pegawai

• Teliti trend LNPT 3 tahun sebelum LNPT terkini

PPSMboleh ubah suai dan selaras markah.

Fasa Pemulihan

Saringan, pengkategorian, pemulihan dan pembangunan oleh Pega-

wai Psikologi.

2

tempoh

pemerhatian

Pegawai

kekal

Masalah

kesihatan

Saringan oleh Pegawai Psikologi

• Sikap/Komitmen

• Pembangunan Kendiri

• Kewangan

• Program PSYNNOVA

• Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit

Pemantauan Pegawai Psikologi/PPPK

Penilaian Khas oleh PPPK

Pengesahan oleh PPSM

LNPK ≥ 60%

LNPK < 60%

PPSM memaklumkan Ketua Jabatan

keluarkan surat tunjuk sebab

Rujuk

hospital

Tidak penuhi

syarat Bab F

Penuhi syarat

Bab F

Tidak sihat

Bersara atas

sebab kesihatan

I

I

I

--------------

-------

I

I

I

I

I

I

I

--------------

-----

PROSEDUR DASAR PEMISAH

KUMPULAN PELAKSANA DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) kenal pasti

pegawai berprestasi rendah tahun penilaian terkini

PPSM jalankan siasatan

Tidak setuju markah

Setuju

markah

Pegawai jalani tempoh pemerhatian (1 tahun)

PPSM

Pegawai

kekal