Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

2

SIRI

1

Pertimbangan dan

Penelitian oleh Panel

Pemantauan dan

Penilaian Prestasi (PPPP)

2

Semakan

Jabatan Peguam

Negara

1

Siasatan Panel

Pembangunan

Sumber Manusia

2

Tempoh Pemerhatian

(1 tahun)

3

4

5

6

Penilaian khas

oleh Panel Penilaian

Prestasi Khas

Surat

Tunjuk Sebab

Representasi

kepada Panel Penilai

Dasar Pemisah

Semakan

Jabatan Peguam

Negara

6 Peringkat Tapisan Memastikan Keputusan yang Adil dan Telus

Untuk membolehkan seseorang penjawat awam yang terdiri daripada Kumpulan

Pelaksana dan P&P ditamatkan perkhidmatan, markah penilaian tahunan adalah

kurang dari 60%untuk tahun penilaian terkini. Mereka perlu melalui 6 peringkat tapisan.

2 Peringkat Tapisan Memastikan Keputusan yang Adil dan Telus

Bagi kumpulan Pengurusan Tertinggi, mereka perlu melalui 2 peringkat tapisan. Ini

bermakna, Kumpulan Pengurusan Tertinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi selaras

dengan tanggungjawab yang diberikan.

TAPISAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA DAN P&P

TAPISAN BAGI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

DASAR

PEMISAH

SUMBER

: PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2015