Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

ACCSM LEADERS IN STRATEGIC HR INNOVATIONS TO BUILD A FUTURE READY PUBLIC SERVICE (ALSHRI) Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA) yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) telah menyertai ACCSM Leaders in Strategic HR Innovations to Build a Future Ready Public Service (ALSHRI) anjuran Singapura pada 17 November 2021. Program ini menyediakan ruang kepada pegawai kanan Kerajaan di Negara Anggota ASEAN yang merupakan Ketua Pegawai Sumber Manusia untuk berbincang mengenai pengurusan sumber manusia strategik masa hadapan. Program ini juga mengukuhkan jaringan hubungan kerjasama dalam berkongsi amalan terbaik bagi mendepani cabaran bekerja dari rumah dan persekitaran digital. JPA turut berkongsi pengalaman sektor awam Malaysia dalam melaksanakan dasar bekerja dari rumah dan mobilisasi pegawai untuk program imunisasi kebangsaan. The Public Service Department (PSD), represented by YBhg. Datuk Dr Rose Lena binti Lazemi, Deputy Director General of Public Service (Operations), participated in the ACCSM Leaders in Strategic HR Innovations to Build a Future-Ready Public Service (ALSHRI) organised by Singapore on 17 November 2021. The programme provides an avenue for senior Government officials in the ASEAN Member States who are Chief Human Resources Officers to discuss future strategic human resource management. The programme also strengthens the network of collaborative relationships in sharing best practices to face the challenges of working from home and the digital environment. PSD also shared the experience of the Malaysian public sector in implementing the policy of working from home and mobilising officers for the national immunisation programme. (48) ACCSM Leaders In Strategic HR Innovations To Build A Future Ready Public Service (ALSHRI)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy