Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

MESYUARAT ASEAN COOPERATION ON CIVIL SERVICE MATTERS (ACCSM) ASEAN COOPERATION ON CIVIL SERVICE MATTERS (ACCSM) MEETING Sejak penubuhannya pada tahun 1981, ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) terus menjadi platform perkongsian maklumat, inovasi dan amalan terbaik dalam pengurusan perkhidmatan awam di ASEAN. ACCSM juga terus mempromosikan kerjasama yang berkesan dan saling membantu dalam, antara lain, peningkatan pembangunan modal insan, yang mengurangkan jurang pembangunan dalam kalangan Negara Anggota ASEAN. BPPD telah mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA) ke Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ACCSM dan Mesyuarat ACCSM Focal Points yang diadakan pada 8 April 2021 dan 22 November 2021. Mesyuarat ini membincangkan perancangan projek yang disenaraikan di bawah Rangka Kerja ACCSM 2021 – 2025 dan Malaysia telah memberi komitmen untuk melaksanakan empat (4) program sepanjang tempoh tersebut. Since its establishment in 1981, ASEAN Cooperation on Civil ServiceMatters (ACCSM) continues to be a platform for sharing information, innovation, and best practices in civil service management in ASEAN. ACCSM also continues to promote effective cooperation and mutual assistance in, among other things, improving human capital development, which reduces the development gap among ASEAN Member States. BPPD represented the Public Service Department (PSD) at the ACCSM Senior Officials Meeting, and the ACCSM Focal Points Meeting held on 8 April 2021 and 22 November 2021, respectively. This meeting discussed the planning of projects listed under the ACCSM Work Plan 2021 – 2025, and Malaysia had given its commitment to implement four (4) programmes throughout the period. (47) Mesyuarat Asean Cooperation On Civil Service Matters (ACCSM) Asean Cooperation On Civil Service Matters (ACCSM) Meeting

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy