Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

AUSTRALIAN PUBLIC SERVICE COMMISSION (APSC)- JPA WEBINAR SERIES APSC-PSD WEBINAR SERIES Salah satu aktiviti di bawah kerangka Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-Australia adalah untuk menganjurkan program kerjasama antara pegawai awam Australia dan Malaysia yang dapat menyokong usaha pembaharuan sektor awam. Bagi tahun 2021, Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA) dan Australian Public Service Commission (APSC) telah menganjurkan tiga (3) siri webinar dengan topik seperti berikut: Digital Professional Stream pada 25 Ogos 2021. Hierarchy and Classification pada 5 Oktober 2021. Mental Health Capability Framework pada 2 November 2021. Sesi perkongsian dalam talian seperti ini memberi manfaat dan perspektif baharu kepada JPA dalam merangka dasar-dasar yang melibatkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam di Malaysia. One of the activities under the Malaysia-Australia Comprehensive Strategic Partnership framework is organising collaboration programmes between Australian and Malaysian public officials to support public sector reform efforts. In 2021, the Public Service Department (PSD) and the Australian Public Service Commission (APSC) organised three (3) webinar series with the following topics: Digital Professional Stream on 25 August 2021. Hierarchy and Classification on 5 October 2021. Mental Health Capability Framework on 2 November 2021. Online sharing sessions like this benefit and provide new perspectives to PSD in formulating policies involving the management and development of public service human resources in Malaysia. (49) 1. 2. 3. 1. 2. 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy