Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat

 5 UP.3.1.1 4. Berkuat kuasa 30 Jun 2010, kesemua dasar dan peraturan di para 3 telah dibatalkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2010: Panduan Pengurusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat dalm Perkhidmatan Awam. Pelaksanaan Urusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam 5. Dasar dan peraturan pemangkuan dan kenaikan pangkat perlu diperkemaskan untuk disesuaikan dengan peraturan semasa yang sedang berkuat kuasa bagi memantapkan pelaksanaannya di peringkat kementerian dan jabatan. Dasar dan peraturan yang telah dikemaskini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam di lampiran berkembar. KEKECUALIAN 6. Sebarang pengecualian daripada mana-mana peruntukan dalam panduan ini hendaklah dirujuk kepada Bahagian Perkhidmatan, JPA bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. PEMBATALAN 7. Dengan berkuat kuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2010: Panduan Pengurusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 8. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy