Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 4 (c) Memastikan pelaksanaan latihan penggunaan sistem HRMIS; (d) Melantik pentadbir agensi untuk mengendalikan pelaksanaan HRMIS; (e) Memastikan hanya pegawai yang diberi hak capaian sahaja yang dibenarkan untuk melihat dan mentadbir data penjawat awam; (f) Memastikan pelaksanaan modul dan sub modul HRMIS berjalan dengan lancar; (g) Memastikan kesahihan, ketepatan dan integriti maklumat data penjawat awam; (h) Melaksanakan pengurusan perubahan (change management) apabila berlaku perubahan dalam struktur organisasi, bidang-bidang penyesuaian tugas, dasar, prosedur, latihan, budaya dan keperluan kompetensi di peringkat agensi; (i) Memastikan pelaksanaan HRMIS dari aspek penyediaan infrastruktur, keselamatan sistem, integrasi dan pemasangan; (j) Mengemukakan isu-isu pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di peringkat JPA; dan (k) Menubuhkan Meja Bantuan HRMIS Tahap 0 untuk menangani dan menguruskan masalah pelaksanaan HRMIS. (iii) Tanggungjawab pentadbir agensi ialah untuk: (a) Menyediakan data asas CO dalam HRMIS; (b) Mengurus pelaksanaan HRMIS dari aspek penetapan peranan dan aliran kerja, menyelenggara dan mengesahkan data CO berdasarkan dokumen yang sahih; (c) Merancang dan menyediakan pelan pelaksanaan modul/ sub modul bagi proses sumber manusia di bawah kawalan masing-masing; (d) Menguruskan/ memberikan latihan dan mengadakan program kesedaran kepada CO; (e) Bertindak sebagai Meja Bantuan HRMIS Tahap 0 untuk menyelesaikan masalah berkaitan pelaksanaan HRMIS;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy