Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 122 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 BIL. SENARAI PERUNDANGAN DAN PERATURAN 26. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan”; 27. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2015 bertajuk “Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam”; 28. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 bertajuk “Panduan Pengurusan Pejabat bertarikh 30 April 2007”; 29. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2017: Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan; 30. Perintah-Perintah Am; 31. Pelan Pengurusan Pemulihan Bencana JPA; 32. Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam (MAMPU); 33. Polisi Keselamatan Siber MAMPU; 34. Prosedur Pengurusan Pelaporan Dan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT JPA; 35. Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA) versi 1.0 April 2016; 36. Surat Arahan KPPA Tindakan Ke Atas Penjawat Awam Yang Mendedahkan/ Membocorkan Dokumen/ Maklumat Terperingkat Kerajaan bertarikh 28 Januari 2015; 37. Surat Arahan MAMPU.BDPICT(S) 700-6/1/3(21) bertarikh 19 November 2009 bertajuk “Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam”; 38. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Pelaksanaan dan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) Sektor Awam yang bertarikh 26 Januari 2015; 39. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Pelaksanaan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007 Dalam Sektor Awam bertarikh 24 Nov 2010; 40. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Panduan Keperluan dan Persediaan Pelaksanaan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007 dalam Sektor Awam bertarikh 24 Nov 2010; dan Panduan Pelaksanaan Audit Dalam ISMS Sektor Awam (Lampiran kepada Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU); 41. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam bertarikh 22 Jan 2010; 42. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 23 November 2007; 43. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Langkah-Langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 1 Jun 2007;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy