Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 123 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 BIL. SENARAI PERUNDANGAN DAN PERATURAN 44. Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara - Langkah-Langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) Di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 20 Oktober 2006; 45. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015 bertajuk “Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam”; 46. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2015 bertajuk “Panduan Pelaksanaan Program Turun Padang Sektor Awam”; 47. Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 bertajuk “Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam”; 48. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009 – Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam; 49. Surat Pekeliling Am Bilangan 2/1987 – Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi Selaras Dengan Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1987); 50. 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) bertarikh 4 Julai 2014: PK 1. Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan Kerajaan PK 2. Kaedah Perolehan Kerajaan PK 3. Perolehan Perunding PK 4. Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Kerajaan PK 7.6 Perolehan Berkaitan ICT dan Rangkaian Internet AM 1. Pengurusan Aset Kerajaan AM 2. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy