Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 121 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 LAMPIRAN 3 BIL. SENARAI PERUNDANGAN DAN PERATURAN 1. Akta 56 – Akta Keterangan 1950; 2. Akta 88 – Akta Rahsia Rasmi 1972; 3. Akta 298 – Kawasan Larangan Tempat Larangan 1959; 4. Akta 332 – Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997; 5. Akta 562 – Akta Tandatangan Digital 1997; 6. Akta 563 – Akta Jenayah Komputer 1997; 7. Akta 588 – Akta Komunikasi dan Multimedia 1998; 8. Akta 606 – Akta Cakera Optik 2000; 9. Akta 629 – Akta Arkib Negara 2003; 10. Akta 658 – Akta Perdagangan Elektronik 2006; 11. Akta 680 – Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007 (Arahan Teknologi Maklumat 2007); 12. Akta 709 – Akta Perlindungan Data Peribadi 2010; 13. Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017); 14. Arahan No. 20 (Semakan Semula) – Dasar dan Mekanisma Pengurusan Bencana Negara; 15. Arahan No. 24 – Dasar dan Mekanisma Pengurusan Krisis Siber Negara; 16. Dasar Pengurusan Rekod dan Arkib Elektronik; 17. Etika Penggunaan E-mel dan Internet JPA; 18. Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam 04/2006; 19. Garis Panduan Kontrak ICT Bagi Perolehan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Aplikasi; 20. Garis Panduan Pengurusan Rekod; 21. Guideline to Determine Information Security Professionals Requirement for the CNII Agencies / Organisations; 22. National Cyber Security Policy (NCSP); 23. Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 bertajuk “Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan”; 24. Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2015 – Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam; 25. Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022 – Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam bertarikh 1 Ogos 2022;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy