Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Bengkel Kamus KompetensI Fungsian Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (KKFPTD) Bengkel ini dianjurkan oleh Special Unit for High Potential and Subject Matter Expert (SUPREME) Bahagian Perkhidmatan, JPA dan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO), JPA telah dilantik sebagai peneraju kepada pembangunan KKFPTD bagi kluster Sumber Manusia dan Organisasi. Mesyuarat Kerja Mesyuarat Kerja tersebut telah dihadiri oleh wakil-wakil dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Razak School of Government serta bahagian-bahagian di JPA. Administrative and Diplomatic Service Scheme Functional Competency Dictionary (KKFPTD) Workshop The workshop was organised by the Special Unit for High Potential and Subject Matter Expert (SUPREME) of the Service Division, PSD, and the Organisational Development Division (BPO), PSD was appointed as the leader for the development of KKKFPTD for the Human Resource and Organisation cluster. Theworkingmeetingwas attended by representatives from the Public Service Commission, Razak School of Government, and the PSD departments. Sesi Mesyuarat Kerja Mesyuarat Kerja Pembangunan Kamus KompetensI Fungsian Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (KKFPTD) Kluster Sumber Manusia dan Organisasi Working Development Meeting of the Functional Competency Dictionary of the Administrative and Diplomatic Service Scheme (KKFPTD) Human Resources and Organizational Cluster Perbincangan dalam kumpulan oleh ahli Mesyuarat Group discussion by members of the Meeting (84)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy