Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Sesi Perbincangan Mengenai Cadangan Penstrukturan Semula Organisasi Bersama Jabatan Kemajuan Orang Asli ( JAKOA), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Pihak JAKOA telah mengadakan satu sesi perbincangan bersama dengan BPO pada tarikh 16 Disember 2021, berhubung cadangan penstrukturan semula organisasi Jabatan. Sesi perbincangan ini telah dipengerusikan oleh Puan Hajjah Sapiah binti Dato’ Mohd Nor, Ketua Pengarah, JAKOA manakala pasukan perunding BPO diketuai oleh Tuan Haji Suhaimi Ali@Ahmad, Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi dan turut hadir wakil KPLB. Tujuan sesi perundingan ini diadakan adalah untuk memberi khidmat nasihat bagi menambahbaik cadangan penstrukturan semula JAKOA susulan keputusan mesyuarat Pra JKKPO bersama Datuk Seri TKPPA(P) Bil. 8 Tahun 2021 untuk menangguhkan permohonan ini dan JAKOA diminta memperkemas dan mengukuh semula cadangan penstrukturan yang dikemukakan dengan mengambilkira hala tuju JAKOA dan strategistrategi yang digariskan Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (2015-2025) sebelum diangkat ke mesyuarat JKKPO. Discussion Session on the Proposed Organisational Restructuring with the Department of Orang Asli ( JAKOA), Ministry of Rural Development (KPLB) JAKOA held a joint discussion session with BPO on 16 December 2021 on the proposed restructuring of the department’s organisation. The discussion was chaired by Puan Hajjah Sapiah binti Dato’ Mohd Nor, Director General, JAKOA, while the BPO consulting team was led by Tuan Haji Suhaimi Ali@Ahmad, Director of the Organisational Development Division. KPLB representatives were also present. The purpose of the consultation session was to provide advisory services to improve JAKOA’s restructuring proposal following the decision of the Pre-JKKPO meeting with Datuk Seri TKPPA(P) No. 8 of 2021 to defer the application. JAKOA was asked to streamline and restrengthen the restructuring proposal by taking into account the direction of JAKOA and the strategies outlined by the Government in the 12th Malaysia Plan (2015-2025) before submitting the proposal to the JKKPO meeting. Sesi Perbincangan Antara Pihak JPA,KPLB dan JAKOA Bertempat Di Ibu Pejabat JAKOA, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. The Discussion Between JPA, KPLB and JAKOA is located at JAKOA Headquarters, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Organisational Development Module Testing Workshop, HRMIS BPO, in collaboration with BPMS, organised the Organisational Development Module Testing Workshop, HRMIS, from 24 to 25 November 2021 at Adenium Training Room, Level 6, Block C1, PSD. The workshop’s objective is to test modules that have been developed and get feedback from the stakeholders, namely the National Budget Office Ministry of Finance Malaysia. This workshop was conducted with 15 officials from the Ministry of Finance and the Organisational Development Division. Bengkel Pengujian Modul Pembangunan Organisasi, HRMIS BPO dengan kerjasama BPMS telah menganjurkan satu Bengkel Pengujian Modul Pembangunan Organisasi, HRMIS pada 24 November dan 25 November 2021 bertempat di Bilik Latihan Adenium Aras 6, Blok C1, JPA. Objektif pelaksanaan bengkel adalah bagi menguji modul yang telah dibangunkan dan mendapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan iaitu Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia. Bengkel ini telah dilaksanakan dengan kehadiran seramai 15 pegawai daripada Kementerian Kewangan dan Bahagian Pembangunan Organisasi. Bengkel Pengujian Modul Pembangunan Organisasi, HRMIS bersama Pejabat Belanjawan Negara. Organizational Development Module Testing Workshop, HRMIS together with the National Budget Office. (83)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy