Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

AKTIVITI-AKTIVITI KELAB BPPD BPPD CLUB ACTIVITIES Aktiviti Kelab BPPD dilaksanakan bagi mengukuhkan hubungan serta memantapkan jalinan kerjasama di kalangan warga BPPD. Aktiviti yang dijalankan melibatkan aspek kebajikan, kerohanian serta rekreasi. Pelaksanaan aktiviti melibatkan semua warga BPPD dan turut bertujuan untuk menyeimbang di antara keperluan tugas dan kehidupan. Selain itu, aktiviti dijalankan bagi memastikan warga BPPD sentiasa kekal aktif dan turut menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Misi bantuan banjir 2021: Seramai dua (2) orang warga BPPD telah dilanda musibah banjir pada 18 Ogos 2021. Pelagai sumbangan serta bantuan telah disalurkan kepada warga yang terlibat. BPPD Club activities are carried out to strengthen the relationship and cooperation among BPPD members. The activities involved were related to welfare, spirituality, and recreation. The implementation of activities involving all BPPD staff aims to balance work and life needs. In addition, activities are carried out to ensure that BPPD members remain active and contribute to increased productivity. 2021 flood relief mission: The flood affected two (2) BPPD staff on 18 August 2021. Various donations and assistance were distributed to the staff involved. Misi Banjir 2021 Flood Mission 2021 Program berbasikal warga BPPD Program berbasikal warga BPPD dilaksanakan bertujuan untuk memastikan warga BPPD sentiasa cergas dan sihat. BPPD cycling programme The cycling programme for BPPD members was carried out to ensure that BPPD members were always fit and healthy. Program berbasikal Cycling Programme (57)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy