Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menjumudkan lima (5) skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa berikutan skop fungsi tugas perkhidmatan tersebut boleh diambil alih oleh perkhidmatan lain. Skim perkhidmatan terlibat adalah seperti berikut: Pegawai Makmal Filem Gred C41, C44, C48, C52, C54; Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C29, C32, C38, C40; Pembantu Makmal Filem Gred C19, C22, C26, C28; Penguasa Bekalan Air Gred J19, J22, J26, J28; dan Jurubahasa Serentak Gred N41, N44, N48, N52, N54. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 2 Oktober 2021. This Service Circular aims to consolidate the five (5) service schemes that are currently in effect as the scope of the service’s duties may be taken over by other services. The service schemes involved are as follows: Film Laboratory Officer Grades C41, C44, C48, C52, C54; Assistant Film Laboratory Officer Grade C29, C32, C38, C40; Film Lab Assistant Grades C19, C22, C26, C28; Water Supply Superintendent Grade J19, J22, J26, J28; and Simultaneous Interpreter Grades N41, N44, N48, N52, N54. This Service Circular is effective from 2 October 2021. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2021: Penjumudan Skim Perkhidmatan Pegawai Makmal Filem, Penolong Pegawai Makmal Filem, Pembantu Makmal Filem, Penguasa Bekalan Air Dan Jurubahasa Serentak Service Circular Number 3 of 2021: Consolidation of the Service Scheme for Film Laboratory Officers, Assistant Film Laboratory Officers, Film Laboratory Assistants, Water Supply Supervisors and Simultaneous Interpreters (172) c) c)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy