Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

VISI, MISI & SLOGAN Vision, Mission & Slogan VISI VISION Perkhidmatan Awam berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan berjiwa rakyat. A Public Service of high performance, integrity, dynamic and people oriented. MISI MISSION Memacu dan Meneraju Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam. Driving and leading the development of Public Service’s Human Resourses. SLOGAN SLOGAN Peneraju Pembaharuan, Penggerak Perubahan. Leading reform, Driving change. Menambah baik tadbir urus, mendukung akauntabiliti dan ketelusan dalam pentadbiran Kerajaan. Jabatan Perkhidmatan Awam ( JPA) berperanan sebagai penggerak utama dalam pembaharuan keseluruhan perkhidmatan awam supaya lebih cekap dan efektif dari segi pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang diyakini dan dipercayai rakyat. Improving governance, upholding accountability and transparency in government administration. The Public Service Department (PSD) serves as central agency in reforming the overall public services towards greater efficiency and effectiveness in both human resources development and management that inspire confidence and trust among the people (rakyat). (11)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy