Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

PUNCA KUASA Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU : Pelaksanaan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007 (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) Dalam Sektor Awam Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 : Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT ( JTICT), JPA Bil 4/2010 pada 25 November 2010 memutuskan untuk menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) diperingkat JPA i. Penyediaan infrastruktur pusat data yang mantap bagi menyokong teknologi hijau; ii. Pemilihan sistem penyejukan yang mesra alam; iii. Penetapan konfigurasi penggunaan tenaga yang efisien; dan iv. Pengurusan pusat data yang cekap bagi memastikan pelaksanaan pusat data hijau dapat dilaksanakan. SOURCE OF AUTHORITY Letter of Instruction from the Director General of MAMPU: Implementation of MS ISO/IEC 27001:2007 (Information Security Management System) General Circular Letter Number 6, 2005: Public Sector Information Security Risk Assessment Guidelines ICT Technical Committee Meeting ( JTICT),PSD No 4/2010, on 25 November 2010, decided to establish an Information Security System Management Committee (ISMS) at the PSD level i. Provision of robust data center infrastructure to support green technology; ii. Selection of an environmentally friendly cooling system; iii. Setting the configuration of efficient energy use; and iv. Efficient data centermanagement to ensure the implementation of a green data center can be implemented. PENSIJILAN ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) DI JPA TAHUN 2021 ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) CERTIFICATION IN PSD FOR THE YEAR 2021 BIL/ NO Pensijilan Certification 2012 - 2004 2015 - 2018 2018 - 2021 2021 - 2024 10 Oktober 2012 hingga 9 Oktober 2015 October 10, 2012 to October 9, 2015 30 Oktober 2015 hingga 9 Oktober 2018 October 30, 2015 to October 9, 2018 11 Oktober 2018 hingga 9 Oktober 2021 October 11, 2018 to October 9, 2021 23 September2021 hingga 9 Oktober 2024 23 September 2021 to October 9, 2024 Pensijilan MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Certification MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Pensijilan Semula MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Recertification MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Pensijilan Semula MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Recertification MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Pensijilan Semula MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Recertification MS ISO/IEC 7001:2007 (ISMS) Tahun Year Tarikh Date 1. 2. 3. 4. SEJARAH PENSIJILAN CERTIFICATION HISTORY (102)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy