Pengiktirafan

 4-2 Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan / pertubuhan / sumbangan kreatif di peringkat komuniti / jabatan / daerah / negeri / negara / antarabangsa yang berfaedah kepada organisasi / komuniti / negara pada tahun yang dinilai (tidak termasuk pertubuhan politik). Nota: Penentuan markah bagi setiap kategori berikut hendaklah mengambil kira jawatan peranan dan peringkat penglibatan pegawai. 1. KEAHLIAN PERTUBUHAN KEMASYARAKATAN/NGO/KELAB/ PERSATUAN/ PASUKAN SUKARELA ( tidak termasuk pertubuhan politik ) Bil. Senaraikan 2 pertubuhan/ jawatan utama yang disandang *Jawatan Utama (JU) *JK Induk (JKI) *JK Kerja (JKK) Organisasi / Jabatan / Komuniti/ Daerah Kementerian/ Negeri (Termasuk Agensi Pusat) Kebangsaan / Antarabangsa JUMLAH MARKAH (Diisi oleh PP) Ahli JKK JKI JU Ahli JKK JKI JU Ahli JKK JKI JU i. 1 3 4 6 3 5 6 8 5 7 8 10 /10 ii. 1 3 4 6 3 5 6 8 5 7 8 10 /10 JUMLAH WAJARAN = 4 / 20 /20 X 4 = 2. SUMBANGAN INOVATIF/KREATIF/BAKAT/KEMAHIRAN (seperti penulisan ilmiah / kreatif/ seni lakon / seni suara, muzik) Bil. Senaraikan 2 sumbangan yang utama dan diiktiraf Peringkat JUMLAH MARKAH (Diisi oleh PP) Unit Sektor/ Seksyen Cawangan/ Komuniti Bahagian/ Daerah Jabatan Kementeria n/ Negeri Kebangsaan Antarabangsa i. 3 4 5 6 7 8 9 10 /10 ii. 3 4 5 6 7 8 9 10 /10 JUMLAH WAJARAN = 4 / 20 /20 X 4 = BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy