Pencen

 6-2 A Pegawai yang berkenaan mengisi dan mengembalikan borang (Lembaran PP.1.2.4(C-1)) dalam tempoh 14 hari dari tarikh beliau menerima notis (Lampiran PP.1.2.4(C)) Sebaik sahaja Lembaran PP.1.2.4(C-1) diterima dari pegawai yang berkenaan atau selepas luputn ya 14 hari dari tarikh penerimaan notis Lampiran PP.1.2.4(C) oleh pegawai itu, Ketua Jabatan menghantar perakuan persaraan (Lampiran PP.1.2.4(D)) kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. JPA atau Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri menerima perakuan persaraan (Lampiran PP.1.2.4(D)) dan menyemak serta memperakukan kes dengan serta-merta untuk penentuan kepuasan hati Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri menentukan sama ada ianya berpuas hati bahawa pegawai yang berkenaan tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan jawatannya. KEPUTUSAN KPPA atau SUK NEGERI TIDAK PUAS HATI Keputusan mengekalkan pegawai yang berkenaan dalam jawatannya disampai- kan oleh JPA atau Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri kepada Ketua Jabatan. PUAS HATl Ketua Jabatan memaklumkan keputusan ini kepada pegawai yang berkenaan dan mengarah beliau berkhidmat semula dengan serta-mer ta. B TAMAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy