Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 i KANDUNGAN 1. TUJUAN ......................................................................................................................... 1-1 2. LATAR BELAKANG........................................................................................................ 1-1 3. OBJEKTIF HRMIS.......................................................................................................... 1-2 4. KONSEP DAN FALSAFAH HRMIS ................................................................................ 1-2 5. CIRI-CIRI HRMIS ........................................................................................................... 1-4 5.1 Dipacu oleh Proses (Process Driven) ................................................................................... 1-4 5.2 Mesra Pengguna ................................................................................................................... 1-4 5.3 Integrasi antara Fungsi-Fungsi Sumber Manusia ................................................................. 1-4 5.4 Dasar dan Peraturan Sumber Manusia Dimasukkan dalam Sistem..................................... 1-5 5.5 Keselamatan dan Aliran Kerja (Workflow) ............................................................................ 1-5 5.6 Pangkalan Data yang Berpusat dan Bersepadu ................................................................... 1-5 6. MODUL HRMIS .............................................................................................................. 1-5 6.1.1 Modul Pengurusan Rekod Peribadi (Personal Record Management) .................................. 1-7 6.1.2 Modul Data Perjawatan (Establishment Data) ...................................................................... 1-8 6.1.3 Modul Perolehan Sumber Manusia (Resourcing) ................................................................. 1-8 6.1.4 Modul Pengurusan Prestasi (Performance Management) .................................................... 1-8 6.1.5 Modul Pengurusan Kerjaya (Career Management) .............................................................. 1-9 6.1.6 Modul Penilaian Kompetensi (Competency Assessment) .................................................... 1-9 6.1.7 Modul Pembangunan (Development).................................................................................... 1-9 6.1.8 Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja (Employee Communications and Behavioural Management)............................................................................................................. 1-10 6.1.9 Modul Penamatan Perkhidmatan (Separation) ................................................................... 1-10 6.1.10 Modul Saraan, Faedah dan Pengurusan Ganjaran (Remuneration, Benefits and Rewards Management)................................................................................................................................. 1-10 6.1.11 Modul Formulasi dan Penilaian Strategi (Strategy Formulation and Review)..................... 1-11 6.1.12 Perkhidmatan Maklumat (Information Services) ................................................................. 1-11 6.1.13 Pentadbiran Sistem ............................................................................................................. 1-11 6.1.14 Sistem Analitik Sumber Manusia Sektor Awam (ASSIST) .................................................. 1-11 7. TADBIR URUS HRMIS................................................................................................. 1-12 7.1 Jawatankuasa Pemandu HRMIS JPA................................................................................. 1-12 7.2 Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS JPA ........................................................................... 1-13 7.3 Jawatankuasa Kerja dan Pemantauan HRMIS JPA ........................................................... 1-14 7.4 Pasukan Pemandu dan Pelaksanaan HRMIS di Agensi ..................................................... 1-15 7.5 Pasukan Kerja dan Pemantauan HRMIS di Agensi ............................................................ 1-16 8. PERSEDIAAN OLEH AGENSI YANG MELAKSANAKAN HRMIS ................................ 1-17 9. PERKAKASAN DAN PERISIAN ................................................................................... 1-18 9.1 Kemudahan infrastruktur ..................................................................................................... 1-18 9.2 Penyenggaraan Perkakasan dan Perisian ........................................................................ 1-199 10. CAPAIAN HRMIS ......................................................................................................... 1-19 11. MANUAL PENGGUNA HRMIS..................................................................................... 1-19 12. MEJA BANTUAN HRMIS ............................................................................................. 1-19 13. PENUTUP .................................................................................................................... 1-21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy