Polisi Keselamatan Siber JPA versi 1.3

POLISI KESELAMATAN SIBER JPA Versi: 1.3 Muka Surat: 28 dari 123 Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Tarikh Akhir Kemaskini 7 Disember 2023 e. mengikuti dan memantau perkembangan program ICT serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan ICT; f. merancang dan menentukan langkah-langkah keselamatan ICT; g. mengemukakan laporan kemajuan projek ICT yang diluluskan kepada JTICT MAMPU; h. menetapkan dasar dan prosedur pengurusan portal JPA; dan i. meluluskan dokumen PKS JPA. K02/01/08 Jawatankuasa Keselamatan ICT (JKICT) JPA Keanggotaan JKICT adalah seperti yang berikut: Pengerusi: ICTSO Ahli: a. Ketua CSIRTJPA; b. Pentadbir Pusat Data BDTM dan INTAN; c. Pentadbir Sistem (System Administrator) BDTM dan INTAN; d. Pentadbir Sistem Aplikasi BDTM dan INTAN; e. Pentadbir Rangkaian dan Keselamatan (Network and Security Administrator) BDTM dan INTAN ; f. Pentadbir Portal (Webmaster) BDTM dan INTAN; g. Pentadbir Pangkalan Data (Database Administrator) BDTM dan INTAN; h. Pegawai Meja Bantuan (Helpdesk Officer) BDTM dan INTAN; i. Perunding Latihan INTAN; j. Wakil Pegawai Keselamatan JPA dan INTAN; k. Wakil Pasukan Pelaksana ISMS, BDTM; dan l. Wakil Pasukan Pelaksana ISMS, INTAN. ICTSO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy