e-Brosur Program Penilaian Kepimpinan : Leadership Assessment Programmers (LEAPs)

LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAMMES (LEAPs) 1 2 PENILAIAN PEGAWAI DALAM PERKHIDMATAN LALUAN KERJAYA SECARA HAKIKI Sebagai program penilaian keupayaan kompetensi dan potensi serta tahap kepimpinan pegawai dalam perkhidmatan untuk tujuan pembangunan kerjaya pegawai. Sebagai salah satu syarat pemangkuan bagi Pegawai Tadbir dan Diplomatik. PELAKSANAAN: TUJUAN: 1 Urus Setia : Bahagian Perkhidmatan, JPA Pelaksana Program : Sektor Penilaian Program & Potensi, INTAN Bukit Kiara

LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAMMES (LEAPs) 2 GRED 41 GRED 44 Junior Executive Leadership Assessment Programme (JLEAP) GRED 48 Executive Leadership Assessment Programme (ELEAP) GRED 52 Middle Management Leadership Assessment Programme (MLEAP) GRED 54 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (ALEAP) JUSA

KERANGKA LEAPs - TLSA Keupayaan pegawai bertindak mengatasi atau menghadapi krisis dengan keputusan bijak dan tepat dalam masa yang singkat Keupayaan pegawai untuk mempengaruhi/ memujuk/ menyatakan fikiran dengan jelas dan relevan dengan isuisu berkaitan Keupayaan pegawai dalam aspek High Thinking & HighDoingdalam menggerakkan perubahan organisasi Kematangan pegawai berfikir dan keupayaan mengaplikasikan perancangan senario Pegawai akan dinilai berdasarkan kerangka berikut: Sumber: Hay Group’s Think Lead Speak Act (TLSA) 3 THINK ACT LEAD SPEAK

KOMPONEN AKTIVITI LEAPs 4 JLEAP ELEAP MLEAP ALEAP ʇ Leadership & Management Games; ʇ Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan; ʇ Perundingan; dan ʇ Pemikiran Strategik ʇ Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan; ʇ Perundingan; ʇ Strategic Thinking; dan ʇ Pemikiran Strategik ʇ Commentary Session; ʇ Sesi Percambahan Minda; ʇ Pengurusan Krisis dan Perubahan; ʇ Strategic Thinking; dan ʇ Pemikiran Strategik ʇ Commentary Session; ʇ MIKI; ʇ Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan; ʇ Book Review Presentation; dan ʇ Case Study Evaluation

JADUAL JLEAP *tertakluk kepada perubahan 5 AKTIVITI SEHARI 08:00 – 09:00 Pendaftaran dan Taklimat Program Aktiviti 3: Perundingan Aktiviti 1: Leadership & Management Game Aktiviti 2: Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan Aktiviti 4: Pemikiran Strategik & Penilaian Program REHAT REHAT TENGAH HARI PROGRAM SELESAI 09:00 – 09:45 09:45 – 11:00 11:00 – 11:30 11:30 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 16:30 16:30

Profiling Laporan Pemeriksaan Kesihatan Laporan perlu dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS sebelum menjalani sesi penilaian Ujian Psikometrik Ujian dan taklimat dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA PERINCIAN JLEAP Kaedah Pelaksanaan: Bersemuka / Online EPSA: Creative Thinking and Problem Solving Leadership (Intermediate) Version 2 (Peserta perlu memilih satu topik dan melaksanakannya sebelum sesi JLEAP) i) ii) 8:30 JLEAP : 1 hari 6 Pemikiran Strategik Pembentangan individu dalam Bahasa Melayu yang menguji kebolehan menganalisis secara kritikal dan mencadangkan penyelesaian yang substantif atau alternatif yang mempunyai nilai tambah Leadership and Management Game Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Inggeris yang memfokuskan kepada sasaran, arahan dan matlamat yang ditetapkan Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu yang memerlukan peserta untuk meletakkan dirinya dalam posisi pemimpin dan berupaya untuk meyakinkan ketua jabatan ketika membentangkan isu dan cadangan penambahbaikan Perundingan Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu yang memerlukan peserta untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain serta mahir dalam menguruskan pelbagai situasi dalam mencapai keputusan bersama Penilaian

JADUAL ELEAP *tertakluk kepada perubahan 7 HARI PERTAMA HARI KEDUA HARI KETIGA 09:00 – 09:30 09:00 – 10:30 09:00 – 13:00 Pendaftaran Aktiviti 1: Kepimpinan & Pengurusan Perubahan Aktiviti 4: Pemikiran Strategik & Penilaian Program REHAT TENGAH HARI REHAT TENGAH HARI Taklimat Program Taklimat Psikometrik Aktiviti 2: Perundingan REHAT REHAT English Assessment Aktiviti 3: Strategic Thinking 09:30 – 10:30 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

PERINCIAN ELEAP Kaedah Pelaksanaan: Bersemuka / Online EPSA: 8:30 ELEAP : 3 hari Effective Communication Change Management (Elementary) (Peserta perlu memilih satu topik dan melaksanakannya sebelum sesi ELEAP) i) ii) Penilaian Profiling Laporan Pemeriksaan Kesihatan Laporan perlu dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS sebelum menjalani sesi penilaian Ujian Psikometrik Ujian dan taklimat dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA English Assessment Melibatkan sesi interaksi oleh guru Bahasa Inggeris INTAN 8 Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu yang memerlukan peserta untuk meletakkan dirinya dalam posisi pemimpin dan berupaya untuk meyakinkan ketua jabatan ketika membentangkan isu dan cadangan penambahbaikan Perundingan Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu yang memerlukan peserta untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain serta mahir dalam menguruskan pelbagai situasi dalam mencapai keputusan bersama Pemikiran Strategik Pembentangan individu dalam Bahasa Melayu yang menguji kebolehan menganalisis secara kritikal dan mencadangkan penyelesaian yang substantif atau alternatif yang mempunyai nilai tambah Strategic Thinking Pembentangan individu dalam Bahasa Inggeris yang menguji kebolehan menganalisis secara kritikal dan mencadangkan penyelesaian yang substantif atau alternatif yang mempunyai nilai tambah

JADUAL MLEAP *tertakluk kepada perubahan 9 HARI PERTAMA HARI KEDUA HARI KETIGA 09:00 – 09:30 09:00 – 10:30 9:00 – 10:30 Pendaftaran Aktiviti 1: Commentary Session Aktiviti 4: Pengurusan Krisis dan Perubahan REHAT TENGAH HARI REHAT TENGAH HARI Taklimat Program Taklimat Psikometrik Aktiviti 2: Sesi Percambahan Minda Aktiviti 5: Pemikiran Strategik & Penilaian Program REHAT REHAT REHAT English Assessment Aktiviti 3: Strategic Thinking 09:30 – 10:30 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00 11:00 – 14:00 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00

PERINCIAN MLEAP Penilaian Profiling Laporan Pemeriksaan Kesihatan Laporan perlu dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS sebelum menjalani sesi penilaian Ujian Psikometrik Ujian dan taklimat dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA English Assessment Melibatkan sesi interaksi yang dinilai oleh guru Bahasa Inggeris INTAN Kaedah Pelaksanaan: Bersemuka / Online EPSA: 8:30 MLEAP : 3 hari Leadership and Organisational Management Change Management (Intermediate) (Peserta perlu memilih satu topik dan melaksanakannya sebelum sesi MLEAP) i) ii) 10 Commentary Session Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Inggeris yang memerlukan analisis dan tafsiran isu/ permasalahan berdasarkan kemahiran serta pengetahuan. Melontarkan idea serta pandangan secara menyeluruh Sesi Percambahan Minda Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu bagi membincangkan tajuk yang ditugaskan dengan melontarkan seberapa banyak idea, pandangan dan solusi dalam masa yang singkat dan berupaya untuk mensintesiskan menjadi idea baharu Pengurusan Krisis dan Perubahan Perbincangan dalam Bahasa Melayu yang menggunakan pengalaman sebagai rujukan, berkeyakinan dalam memberikan pandangan serta mahir dalam menguruskan pelbagai situasi ketika perbincangan Strategic Thinking Pembentangan individu dalam Bahasa Inggeris yang menguji kebolehan menganalisis secara kritikal dan mencadangkan penyelesaian yang substantif atau alternatif yang mempunyai nilai tambah Pemikiran Strategik Pembentangan individu dalam Bahasa Melayu yang menguji kebolehan menganalisis secara kritikal dan mencadangkan penyelesaian yang substantif atau alternatif yang mempunyai nilai tambah

JADUAL ALEAP *tertakluk kepada perubahan 11 ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00 Pendaftaran Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan Book Review Presentation Case Study Evaluation Session English Assessment Persiapan peserta untuk aktiviti keesokan hari Makmal Idea Kreatif & Inovatif Persiapan peserta untuk aktiviti keesokan hari Commentary Session Taklimat Program Penilaian Program REHAT REHAT REHAT REHAT Taklimat: Unlocking the Case Study Majlis Penutup 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 14:30 – 17:30 14:30 – 17:30 14:30 – 17:30 14:30 – 17:30

Kaedah Pelaksanaan: Bersemuka EPSA: 8:30 ALEAP : 5 hari Leadership and Organisational Management Introduction to Future Thinking & Scenario Planning (FTSP) (Peserta wajib melaksanakan keduadua kursus sebelum sesi ALEAP) i) ii) PERINCIAN ALEAP Penilaian Profiling Laporan Pemeriksaan Kesihatan Laporan perlu dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS sebelum menjalani sesi penilaian Ujian Psikometrik Ujian dan taklimat dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA English Assessment Melibatkan sesi interaksi yang dinilai oleh guru Bahasa Inggeris INTAN 12 Commentary Session Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Inggeris yang memerlukan analisis dan tafsiran isu/permasalahan berdasarkan kemahiran serta pengetahuan. Melontarkan idea serta pandangan secara menyeluruh MIKI Perbincangan kumpulan bagi menguji keupayaan peserta untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dalam Bahasa Melayu Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan Aktiviti berkumpulan dalam Bahasa Melayu yang memerlukan peserta untuk meletakkan dirinya dalam posisi pemimpin dan berupaya untuk meyakinkan ketua jabatan ketika membentangkan isu dan cadangan penambahbaikan Book Review Presentation Pembentangan individu dalam Bahasa Inggeris berdasarkan e-book yang disediakan Case Study Evaluation Session Pembentangan individu dalam Bahasa Inggeris berdasarkan satu daripada tiga artikel kajian kes yang diberikan untuk bacaan awal

KLASIFIKASI PETUNJUK BAND J/E/M LEAPs 13

KLASIFIKASI PETUNJUK BAND ALEAP 14

PERSEDIAAN MENGHADIRI LEAPs Para peserta digalakkan untuk membaca bahanbahan ilmiah yang berkaitan dengan kepimpinan dan meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu semasa. Peserta juga disyorkan untuk menghadiri kursuskursus kepimpinan yang relevan anjuran agensi masing-masing, pihak swasta, atau yang ditawarkan di Institut Latihan Awam (ILA) sebagai langkah persediaan sebelum menghadiri LEAPs untuk pembangunan kerjaya pegawai. Contohnya, peserta boleh memohon untuk kursuskursus berkaitan kepimpinan, pengurusan, komunikasi dan pemikiran strategik untuk mempertingkatkan kemahiran serta keyakinan peserta. 15

KURSUS-KURSUS INTAN YANG BERKAITAN Peserta juga disyorkan untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di kampus INTAN sebelum menghadiri LEAPs. Berikut merupakan antara kursus yang dicadangkan untuk dihadiri dan permohonan kursus boleh dilaksanakan secara online melalui portal DTIMS: https://www.dtims.intan.my BIL. SENARAI KURSUS (CADANGAN SAHAJA) JLEAP ELEAP MLEAP ALEAP 1 Transformative Leadership & Management (TLOM) 1.0 / 2 Transformative Leadership & Management (TLOM) 2.0 / / / 3 Leadership Plus / / / / 4 Management Tools / / / 5 Change Management / / / / 6 Strategic Thinking, Planning & Management (3PS) / / / / 7 Future Thinking & Scenario Planning / / / / 8 Sustainable Leadership / / / / 9 Leadership Gaps / / / / 10 G.R.E.A.T in Civil Service / / / / 11 Komunikasi Berkesan / / / / 12 Komunikasi Tersirat / / / / 13 Penyeliaan Berkesan (Pengurusan & Profesional) / / / / 14 Pengucapan Awam / 15 Design Thinking Masterclass / / / / 16

EKSPEKTASI PANEL PENILAI Menggunakan/ merujuk data/maklumat dalam persembahan serta dapat meyakinkan orang lain akan kesahihan dan kesesuaian data/maklumat Tidak memberi idea/pandangan. Hanya berdiam diri Tidak dapat menganalisa isu dan tidak mampu memberi cadangan penyelesaian yang jelas Tidak memberi laluan kepada soalan dan pandangan berbeza serta terlalu defensif Dapat menyatakan pengalaman/rujukan berkaitan dengan situasi yang dihadapinya serta menggunakan pengalaman tersebut untuk menilai situasi yang sedang dihadapi Mampu membuat keputusan mengambil kira kepelbagaian maklumat tersurat dan tersirat yang sangat jelas dengan merangkumkan semua idea-idea pihak yang terlibat 17 Do’s Dont’s

1. Apakah yang dinilai dalam LEAPs? 2. Siapakah kumpulan sasaran program penilaian ini? Program penilaian ini bertujuan menilai ciri-ciri kepimpinan pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional berasaskan: Ÿ Keupayaan kepimpinan; Ÿ Pemikiran strategik; Ÿ Komunikasi berkesan; serta Ÿ Keupayaan bertindak. Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional mengikut kategori LEAPs seperti berikut: JLEAP : Gred 44 ELEAP : Gred 48 MLEAP : Gred 52 ALEAP : Gred 54 Bahagian A : Dasar Soalan Soalan Jawapan Jawapan 18

4. Adakah kehadiran ke program penilaian ini menjamin kenaikan pangkat pegawai ke gred yang lebih tinggi? Bahagian A : Dasar 3. Bagaimanakah pegawai dipilih untuk menghadiri program penilaian ini? Pemilihan pegawai untuk mengikuti LEAPs adalah berdasarkan tarikh lantikan dan tarikh kenaikan pangkat di gred semasa. Pegawai perlu hadir dan lulus program ini sebagai salah satu prasyarat untuk pertimbangan pemangkuan ke gred yang lebih tinggi. Program penilaian ini merupakan satu mekanisme untuk menilai keupayaan kompetensi dan potensi serta tahap kepemimpinan pegawai untuk tujuan pembangunan kerjaya pegawai. Soalan Soalan Jawapan Jawapan 19

Bahagian A : Dasar 6. Apakah akan terjadi sekiranya pegawai tidak dapat melepasi tahap pencapaian minimum yang telah ditetapkan? Pegawai mesti mengulang semula di sesi penilaian siri berikutnya. 5. Apakah kesan sekiranya pegawai tidak menghadiri LEAPs? Kegagalan untuk menghadiri LEAPs boleh menjejaskan urusan pemangkuan pegawai. Pegawai yang tidak dapat menghadiri LEAPs mesti mengemukakan alasan ketidakhadiran dan disokong oleh Ketua Jabatan. Soalan Soalan Jawapan Jawapan 20

3. Adakah keputusan sesi penilaian dimaklumkan kepada pegawai? 1. Dimanakah penilaian ini dilaksanakan? Bahagian B : Pelaksanaan Program Penilaian dilaksanakan dalam dua (2) kaedah iaitu secara bersemuka di INTAN, Bukit Kiara dan secara dalam talian (online). Pegawai boleh menyemak keputusan dalam talian setelah menerima e-mel pemakluman rasmi oleh urus setia INTAN. Setiap pegawai akan dinilai secara individu walaupun terdapat aktiviti yang dilaksanakan secara berkumpulan. 2. Adakah penilaian dilaksanakan secara individu atau berkumpulan? Soalan Soalan Jawapan Soalan Jawapan Jawapan 21

Penguasaan Bahasa Inggeris akan membantu dari aspek penyampaian bagi aktiviti yang dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris. 4. Adakah tahap penguasaan Bahasa Inggeris akan mempengaruhi keputusan LEAPs? Bahagian B : Pelaksanaan Program 5. Adakah Ujian Psikometrik, English Assessment dan Laporan Perubatan pegawai turut diambil kira dalam pemarkahan LEAPs? Aktiviti tersebut dilaksanakan hanya bagi tujuan profiling pegawai sahaja dan tidak diambil kira dalam pemarkahan. Soalan Soalan Jawapan Jawapan 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy