Pages

About Us

pemakluman

Pekeliling Induk SR.3 Kemudahan Perumahan Kerajaan, Ceraian SR.3.1.1 Peraturan Menduduki Rumah Kerajaan, Ceraian 3.2.1 Peraturan Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan dan Ceraian SR.3.3.1 Bayaran Imbuhan Perumahan Khas telah dikemaskini dan berkuatkuasa m03 October 2023
Ceraian UP.6.1.2: Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) telah ditangguhkan mulai 5 Julai 2023 sehingga Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dimuktamadkan.09 August 2023
Ceraian UP.6.1.3: Kemajuan Kerjaya Laluan Secara Pantas (Fast Track) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan telah ditangguhkan mulai 5 Julai 2023 sehingga Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dimuktamadkan09 August 2023