Pages

About Us

pemakluman

Ceraian UP.6.1.2: Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) telah ditangguhkan mulai 5 Julai 2023 sehingga Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dimuktamadkan.09 August 2023
Ceraian UP.6.1.3: Kemajuan Kerjaya Laluan Secara Pantas (Fast Track) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan telah ditangguhkan mulai 5 Julai 2023 sehingga Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dimuktamadkan09 August 2023
Ceraian SR.5.3.4: Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Pesta Kaamatan Dan Hari Gawai ini telah dikemaskini dan berkuatkuasa mulai 22 Mei25 May 2023