Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

vi. Bidang Pengajian Field of Study BIL/ NO STATUS PEKERJAAN SEMASA CURRENT EMPLOYMENT STATUS 58 52 6 38 4 7 165 Sektor Awam Public Sector Sektor Swasta Private Sector Luar Negara Overseas Masih Dalam Pengajian Studying in Progress Sambung Pengajian (PhD) – pembiayaan sendiri (PhD) – self-financing Telah tamat Pengajian Completed Studies Jumlah Total Jumlah Total 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tracer Study Penerima Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Tahun 2006 – 2020 ini melaporkan status semasa keberadaan para graduan BYDPA dan pengemaskinian rekod akan dilakukan dari semasa ke semasa agar maklumat yang disimpan oleh JPA sentiasa terkini. Pelaporan ini boleh dijadikan sebagai asas penggubalan dasar, garis panduan atau arahan pentadbiran BYDPA pada masa akan datang. Dashboard Alumni Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Tahun 2006 – 2020 telah dibentangkan dalam Jawatankuasa BYDPA Bilangan 2 Tahun 2021 dan dilancarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam semasa Perhimpunan Bulanan JPA pada 23 Disember 2021. Tracer Study of the Yang di-Pertuan Agong Scholarship Recipients (BYDPA) Year 2006 - 2020 reports the current status of BYDPA graduates, and the records are updated periodically to ensure that information stored by PSD is always up-to-date. The report can be used as a basis for formulating BYDPA policies, guidelines, or administrative instructions in the future. The Yang di-Pertuan Agong Scholarship Alumni Dashboard (BYDPA) Year 2006 - 2020 was presented in the BYDPA Committee Number 2 the Year 2021, launched by the Director General of Public Service during the PSD Monthly Assembly on 23 December 2021. (92)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy