Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Laporan Tahunan JPA Tahun 2021 merupakan satu dokumentasi yang memaparkan pencapaian dan aktivitiaktiviti yang berjaya dilaksanakan sepanjang tahun 2021 oleh warga JPAwalaupun berhadapan dengan norma baharu masa kini. Laporan Tahunan ini diterbitkan sebagai wadah tatapan hasil kejayaan, usaha, dan pencapaian aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan. The PSD Annual Report 2021 is a document that displays the achievements and activities that were successfully implemented throughout the year 2021 by PSD in the new norms. This Annual Report is published to view and to report success stories, efforts and achievements of activities that have been successfully implemented. Akhir kata, saya berharap agar semua warga JPA dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia dalam mendepani pelbagai cabaran dan berusaha mengatasinya sebaik mungkin serta dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada semua pihak. Finally, I hope that all members of the PSD can show high commitment and are always ready to face various challenges and try to overcome them as best as possible and be able to increase efficiency and effectiveness in delivering services to all parties.. TAN SRI MOHD KHAIRUL ADIB BIN ABD RAHMAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM Director General of Public Service (07)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy