Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

MESYUARAT MAJLIS BERSAMA KEBANGSAAN JOINT NATIONAL COUNCIL MEETING Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) merupakan platform rasmi yang telah disediakan oleh Kerajaan bagi mewujudkan hubungan majikan-pekerja dalam Perkhidmatan Awam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2020. Selaras dengan usaha Kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19, pelaksanaan Mesyuarat MBK bagi tahun 2021 dilaksanakan secara hibrid iaitu gabungan mesyuarat secara bersemuka dan secara persidangan video. Semua Mesyuarat MBK telah diadakan di Jabatan Perkhidmatan Awam seperti berikut: The National Joint Council (MBK) is an official platform that the Government has provided to create employer-employee relations in the Public Service as stipulated in Service Circular Number 6 of 2020. In line with the Government’s efforts to contain the spread of the COVID-19 epidemic, the MBK Meeting for the year 2021 will be implemented in a hybrid manner, combining face-to-face meetings and video conferences. All MBK Meetings were held at the Public Service Department as follows: Generally, MBK Meetings 2021 involved 193 officers from various grades and service schemes. A total of 11 matters were discussed in MBK Meetings 2021, including salaries, allowances, facilities, incentive payments, service schemes, and career paths. Secara keseluruhannya, Mesyuarat MBK 2021 telah melibatkan 193 orang pegawai pelbagai gred dan skim perkhidmatan. Sebanyak 11 perkara telah dibincangkan dalam Mesyuarat MBK 2021 yang merangkumi isu berkaitan gaji, elaun, kemudahan, bayaran insentif, skim perkhidmatan dan laluan kerjaya. Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Pengurusan dan Profesional (MBK P&P). National Joint Council Meeting for Management and Professional Employees (MBK P&P) Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Sains dan Teknologi Dalam Kumpulan Pelaksana (MBK S&T) National Joint Council Meeting for Science and Technology Workers in the Implementing Group (MBK S&T) Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja Am Dalam Kumpulan Pelaksana (MBK Am) National Joint Council Meeting for General Employees in the Implementing Group (General MBK) 1 2 3 2 Jun 2021 23 Jun 2021 13 Julai 2021 BIL/NO PERKARA Subject Tarikh Date BAHAGIAN SARAAN (BS) Remuneration Division (62)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy