Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

BUKU SYARAT LANTIKAN DAN GAJI PERMULAAN BAGI 232 SKIM PERKHIDMATAN THE APPOINTMENT CONDITIONS AND STARTING SALARY FOR 232 SERVICE SCHEMES BOOK SENARAI PENERBITAN BPO List Of BPO Publications Buku ini merupakan naskah yang telah dikemaskini dan diperbaharui sewajarnya selaras dengan rasionalisasi skim perkhidmatan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2021. Buku ini memuatkan syarat lantikan dan gaji permulaan mengikut kelayakan masuk terkini bagi 232 skim perkhidmatan yang berkuat kuasa untuk tujuan rujukan warga kerja BPO sebagai perunding dalam aspek pembangunan organisasi sektor awam. Buku ini mengandungi maklumat lengkap berkaitan 232 skim perkhidmatan yang berkuat kuasa meliputi perkara seperti prinsip umum pelantikan ke dalam perkhidmatan awam, konsep dan senarai klasifikasi perkhidmatan, senarai skim perkhidmatan berkuat kuasa, pensejarahan skim perkhidmatan, syarat lateral entry dan Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP), kaedah-kaedah kenaikan pangkat dan syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL). This book is the updated and revised version per the rationalisation of the scheme of service implemented between 2017 and 2021. This book contains appointment conditions and starting salary based on the latest entry qualifications for 232 schemes of service that are in force as a reference for BPO officers who act as consultants for public sector organisation development. This book contains complete information on 232 schemes of service in force, covering subjects such as the general principles of appointment into the public service, the concept and list of service classifications, a list of the scheme of service in force, history of the scheme of service, lateral entry requirements, Multiple Entry Qualifications (KMP), terms and conditions of appointment, and requirements for Promotion via Appointment (PSL). Buku Syarat Lantikan Dan Gaji Permulaan Bagi 232 Skim Perkhidmatan The Appointment Conditions and Starting Salary for 232 Service Schemes Book Buku Maklumat Skim Perkhidmatan Service Scheme Information Book (126)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy