Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI (BPPs) Psychology Management Division (118) PELAN STRATEGIK PERKHIDMATAN PSIKOLOGI SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE PSYCHOLOGICAL SERVICES STRATEGIC PLAN Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam PELAN STRATEGIK PERKHIDMATAN PSIKOLOGI SUMBER MANUSIA (PSPPSM) 2021-2025 Apakah hala tuju strategik bagi 5 tahun akan datang? KOMPONEN TERAS STRATEGIK DAN STRATEGIK TINDAKAN STRATEGI TINDAKAN PROGRAM / AKTIVITI 15 52 TERAS STRATEGIK PEMANTAPAN TADBIR URUS DAN KAWAL SELIA PERKHIDMATAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG MENYELURUH DAN BERKESAN PEMERKASAAN KESEJAHTERAAN MODAL INSAN PERKHIDMATAN AWAM PENGUKUHAN NILAI DAN PEMBINAAN BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG TERAS STRATEGIK TERAS STRATEGIK TERAS STRATEGIK 4 3 2 1 4 TERAS STRATEGIK PSPPSM 2021-2025 BERTUJUAN; Memperkasakan budaya organisasi perkhidmatan awam melalui pengukuhan pengamalan nilai; Mensasarkan pembangunan modal insan yang sejahtera dan berprestasi tinggi; Menjadi sumber rujukan kepada agensi dalam penyampaian perkhidmatan psikologi yang cekap, profesional dan menyeluruh; dan Memberi pulangan nilai kepada negara terhadap usaha pembangunan modal insan. Mendukung hasrat kerajaan untuk memperkukuhkan pengurusan sumber m anusia yang m enyeluruh dan meningkatkan tadbir urus berkesan bagi kecemerlangan penyampaian perkhidmatan;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy